Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

„Dievčatko moje, drž sa Pána Boha!“
- tak moja stará mama vravievala.
Ja vtedy samá ruka, samá noha
som sa jej slovám iba vysmievala.

 Život ma časom zavial do ďaleka,
prinášal búrky, radosti aj žiale.
A plynul rýchlo ako horská rieka
či vo veľkom meste, či v dedinke malej.

Že bdel si, Pane, stále nado mnou
som dlho, príliš dlho nechápala.
Ty niesol si ma v náručí, Otec môj,
keď som už často sama nevládala.

Dnes žijem z Tvojej milosti a lásky
a vravím ako stará mama mnohá,
keď hladím mojej vnučke zlaté vlásky:
„Dievčatko moje, drž sa Pána Boha!“

 

.: Autor: Ľubomíra Slobodová         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.