Na zamyslenie

„Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás!“ (Ev. Matúša 7, 6)

Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Pr 11, 22

Veľakrát  premýšľam nad tým, o čom do budúcna písať. Obvykle mi napadne myšlienka, že už všetko dobre poznáme. No ustálená poloha známych pohorí ma utvrdzuje v tom, že svojou vierou ešte stále žiadnu horu nik nepreniesol, a preto môžem v „omieľaní“ už počutého pokojne pokračovať ďalej :-).

Keby si bol Bohom, ktorý je reálny, ale neviditeľný, čo by si urobil, aby si sa dal poznať ľuďom? Pre náš rozum je nemožné predstaviť si nekonečného Boha, ktorý nie je obmedzený časopriestorom. V minulej časti sme písali o tom, že Boh sa nám dal spoznať skrze Ježiša, ktorý sa prisťahoval do nášho susedstva, ktorý prišiel žiť medzi nás, ktorý sa stal jedným z nás a predstavil nám Božiu slávu.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.