Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

     Vždy dohodnutý piatok, zborová miestnosť, od 18:00

    Na občasných (raz do mesiaca) piatkových stretnutiach sa stretávajú mládežníci nielen z B. Bystrice a jej okolia. Sú to stretnutia všetkých, ktorí sú duchom mladí, s vekom do cca 25 rokov a túžia po spoločenstve Božích detí v rámci Božej rodiny.

    Náplňou mládežníckych stretnutí je oslava živého Boha vo všetkých jeho podobách prostredníctvom chválových piesní, vzájomné svedectvá a zdieľanie sa. Obsah stretnutí si s Božou pomocou vytvárajú mládežníci sami. Vybraní členovia zboru (Martin a Gabo) si pripravujú tému, slovo, verš. Významné miesto tu majú vzájomné rozhovory o každodennom živote, v ktorom má rozhodujúce miesto Boh.
   Piatkové „mládeže“ sa konajú v zborovej miestnosti v Radvani, ale nie sú obmedzené len na toto miesto. „Klasická mládež“ bola už aj neklasicky pri ohníku alebo na Vartovke. V minulosti bývali občasné výjazdové stretnutia mládeže v zborovom dome v Malachove, na čo by sme radi nadviazali výjazdmi či návštevami iných skupín mládežníkov podobného zamerania.  
 
    Aj keď osadenstvo mládeže je tvorené zväčša odchovancami besiedky, konfirmačných stretnutí a dorastu, mládež je otvorená pre každého, kto hľadá živého Boha, duchovnú rodinu a spoločenstvo, ľudí, ktorí vedia, komu uverili.

    Ak Ťa to oslovilo, neváhaj a príď medzi nás - Boh má pozvanie pre každého.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Ján 1, 9 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, a by nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.