Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Dorast

- poslednú tému z tohto tematického celku nám dnes priblížil Maťo (tento dorast sa k nám pridali aj konfirmandi, a tak sa im Maťo snažil priblížiť, čo sa tu na doraste vlastne deje...)

 - Oznamy: -  25. 9. 2010 (sobota) - ak Pán dá, uskutoční sa výlet do Západných Tatier, trasa = Jalovec - Babky (1566 m. n. m.) - Sivý vrch (1805 m. n. m.) - chata pod Náružím - Jalovec => je to celodenný výlet, odchod = 7.00 h spred fary, so sebou si treba zobrať pitie a jedlo na celý deň, teplé oblečenie (čiapku, rukavice), dobrú obuv a pršiplášť

- Oznam: - na budúci týždeň (1. 10. 2010), ak Pán dá, budeme robiť gofry =˃ máme si doniesť, čo na to chceme, napr. šľahačku...

- začal školský rok a s ním aj dorasty, ako sa patrí, dnes nám nový tematický celok priblížil Maťo...

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 1, 5 Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.