Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

 


Oznamy 2022

Haleluja! Chvála Bohu za to, že sa už túto nedeľu 27.2.2022 môžeme stretnúť všetci, bez obmedzení (okrem ROR) v našom kostolíku o deviatej, ako vždy. Tešíme sa na vás.

Predsedníctvo zboru


Vytvorili sme transparentný účet pre každého, kto chce pomôcť. Bude určený pre príspevok k platu koordinátora bystrickej platformy kresťanských zborov pomoci a na aktuálne potreby pomoci utečencom.

SK50 0900 0000 0051 8870 9814

07.03.2022 -- Pridané v sekcii O nás: Konvent 2022

04.02.2022 -- Pridané v sekcii Fotografie: Zbor - Biblický tábor 23.07.2021, Zbor - Výlet na Pánsky diel - 26.09.2021, Zbor - Náučný chodník v Jakube - 17.10.2021Zbor - Výlet slnečné stráne - 17.11.2021

28.01.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: CYPRUS - po stopách Pavla a Barnabáša časť 2.CYPRUS - po stopách Pavla a Barnabáša časť 3., Mládež, pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka náučným chodníkom v JakubePrechádzka na Slnečné stráne, pridané v sekcii Na zamyslenie: Vianoce pod paľbouVianočný príbeh trochu inak

18.01.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: Let do AnglickaCYPRUS - po stopách Pavla a Barnabáša časť 1., pridané v sekcii Stalo sa: Jesenný výlet na Panský diel

16.01.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: Kázne trochu inak, pridané v sekcii Na zamyslenie: Sola gratia – časť 3., pridané v sekcii Stalo sa: SemFest stanovačkaDenný biblický táborRodinno-dorastový výlet Teplý vrch

 


Služby Božie bývajú vysielané v rádiu Slobodný Vysielač vždy v nedeľu o 9:00.

Živé vysielanie rádia Slobodný vysielač si spustíte TUalebo z horného menu Slobodného vysielača.
Už odvysielané Služby Božie môžete nájsť v časti Online Služby Božie.

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.