Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

 

Oznamy 2023

 

Vytvorili sme transparentný účet pre každého, kto chce pomôcť. Bude určený prioritne pre núdznych v našom cirkevnom zbore.

SK50 0900 0000 0051 8870 9814

05.12.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: PrológVzácne jubileumStretnutie presbytérov Michalová. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Láska. Pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka na Pleše

06.11.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: Božie puzzle. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Symboly. Pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka na Baláže

03.10.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: Jordánsko 1., Jordánsko 2.Jordánsko 3.Jordánsko 4.Kto hľadá, nájdeSpomienka na Andreja Braxatorisa SládkovičaS našou mládežou vo Vysokých Tatrách. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Spamätaj sa, lebo môže byť neskoro!, Tak je dobrý? Alebo všemohúci?!. Pridané v sekcii Stalo sa: Zo Šachtičiek na Pánsky diel, Deň otvorených dveríSemfest 2022Rodinny výlet Teplý VrchDenný biblický tábor 2022, Prechádzka na Pustý hrad.

01.10.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: MládežMládež 2Mám svoj plán a na ňom zakladámPomoc na hraniciach. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Pravda, aká je?Obmedzenia ničia život!DarShalomNepotrebuješ pomocnú barličku!Ticho. Pridané v sekcii Stalo sa: Jarná prechádzka z Vlkanovej do Hronseku a späťJarná prechádzka nad Fončordou.

07.03.2022 -- Pridané v sekcii O nás: Konvent 2022

 


  • V čase obmedzenia stretávania sa nahrádzame živé stretnutia za online stretnutia prostredníctvom Google meet. Ak sa chcete zúčastniť, kliknite na príslušnú linku:

 

Služby Božie bývajú vysielané v rádiu Slobodný Vysielač vždy v nedeľu o 9:00.

Živé vysielanie rádia Slobodný vysielač si spustíte TUalebo z horného menu Slobodného vysielača.
Už odvysielané Služby Božie môžete nájsť v časti Online Služby Božie.

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.