Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

 


Oznamy 2018

16.06.2018 -- Pridané v sekcii Fotografie: ADAM - vychádzka na vŕšok za Tajovom 19.05.2018ADAM - Vychádzka Sliač 28.4.2018Zbor - Vychádzka Pršany 24.3.2018.

29.04.2018 -- Pridané v sekcii Svedectvo: Umenie odpustenia. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Kresťanstvo a islam – 20. časť. Pridané v sekcii Stalo sa: Skoro jarná prechádzka.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.