Každú nedeľu od 8:35 do 8:55 hod. je brat farár k dispozícii všetkým deťom v našom CZ. Umožnite svojim deťom, aby sa mohli spoločne s bratom farárom modliť za seba, za svojich rodičov a priateľov a prijali z jeho rúk osobné požehnanie....


Oznamy 2016

01.05.2016 -- Pridané v sekcii Na zamyslenie: Kresťanstvo a islam – 5. časťŽijeme vďaka komu alebo vďaka čomu?. Pridané v sekcii Svedectvá: Svedectvo večiereň 24.12. 2015. Pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka 23. 4. 2016

24.04.2016 -- Pridané v sekcii Na zamyslenie: Kresťanstvo a islam – 4. časťZlacnené alebo zadarmo. Čo je lepšie?. Pridané v sekcii Svedectvá: Svedectvo večiereň 24.12. 2015. Pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka na Sucháč

18.03.2016 -- Pridané v sekcii Na zamyslenie: Kresťanstvo a islam – 3. časťOzrutnosť Goliášova. Pridané v sekcii Svedectvá: Svedectvo večiereň 24.12. 2015. Pridané v sekcii Stalo sa: Vychádzka na Fuggerov dvor

06.03.2016 -- Pridané v sekcii Na zamyslenie: Úvod do Starej zmluvyŠalátové vydanieKresťanstvo a islam – 2. časť. Pridané v sekcii Svedectvá: V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Pridané v sekcii Stalo sa: Rodinný výlet Silvester Svit 2015


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.