Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

 


Oznamy 2020

 • 23.12.2020 -- Oznamujeme, ak Pán dá, snáď poslednú zmenu konania Vianočných Služieb Božích:
  Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zo dňa 23. 12. 2020 oznamujeme, že sme nútení až do odvolania zrušiť verejné vykonávanie sl. Božích.
  Zároveň pre Vás pripravujeme, a ak Pán dá, aj odvysielame na internetovom rádiu Slobodný vysielač sl. Božie v týchto dňoch:

  Štvrtok: 24.12.2020 o 16.00 hod.
  Nedeľa: 27.12.2020 o 09.00 hod. 
  Štvrtok: 31.12.2020 o 16.00 hod.
  Nedeľa: 03.01.2021 o 09.00 hod. 
  Nedeľa: 10.01.2021 o 09.00 hod.

 • 21.12.2020 -- Oznamujeme všetkým členom cirkevného zboru ako aj našim priaznivcom a návštevníkom, že vzhľadom aktuálny vývoj šírenia COVID-u 19, zbor biskupov ECAV ponechal na rozhodnutí CZ akým spôsobom budú zabezpečovať konanie sl. Božích. Preto sme po porade z väčšinou presbyterov a presbyteriek CZ rozhodli, že sl. Božie do 10. 1. 2021 sa budú v kostole konať iba počas nedieľ. Zároveň pripravíme a odvysielame na internetovom rádiu Slobodný vysielač sl. Božie, a to 24.12.2020 a 31.12.2020, so začiatkom o 16. 00 hod.

  27. DECEMBRA 2020
  09.00 hod. Sl. Božie (Vstup len pre seniorov)

  10.30 hod. Sl. Božie

  03. JANUÁRA 2021
  09.00 hod. Sl. Božie (Vstup len pre seniorov)

  10.30 hod. Sl. Božie

  10. JANUÁRA 2021
  09.00 hod. Sl. Božie (Vstup len pre seniorov)

  10.30 hod. Sl. Božie

 • V čase obmedzenia stretávania sa nahrádzame živé stretnutia za online stretnutia prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Ak sa chcete zúčastniť, kliknite na príslušnú linku:
 • Služby Božie bývajú vysielané v rádiu Slobodný Vysielač vždy v nedeľu o 9:00.
  Živé vysielanie rádia Slobodný vysielač si spustíte TUalebo z horného menu Slobodného vysielača.
  Už odvysielané Služby Božie môžete nájsť v časti Online Služby Božie.

 • Ak chcete podporiť našu neziskovú organizáciu ADAMno n.o., môžete tak urobiť na základe inštrukcií tu

22.11.2020 -- Oznamuje všetkým členom cirkevného zboru ako aj našim priaznivcom a návštevníkom, že od nedele 22. novembra 2020 sa budeme opäť stretávať na službách Božích, ktoré sa budú začínať vždy o 9.00 hod. Prosíme Vás, aby ste si na služby Božie prinášali rúška, pred vstupom do kostola si vydezinfikovali ruky a sedeli iba na označených miestach. Tešíme sa na stretnutia s bratmi a sestrami a na spoločenstvo s naším Nebeským Otcom.

29.10.2020 -- Pridané v sekcii Svedectvo: Najlepšia vec môjho života. Pridané v sekcii Stalo sa: Seniorátne stretnutie na Skalke.

01.10.2020 -- Pridané albumy v sekcii Fotografie.

08.09.2020 -- Pridané v sekcii Svedectvo: Náš GóšénISLAND - krajina ohňa a ľadu - časť 1.Pridané v sekcii Stalo sa: Semfest 2020Denný biblický tábor 20. – 24. 7. 2020Rodinný výlet Teplý Vrch 25. - 30. 7. 2020.

06.04.2020 -- Pridané Služby Božie vysielané z Radvane: Online Služby Božie.

08.03.2020 -- Pridané v sekcii Na zamyslenie: Peleš lotrovSlovenskí dejatelia. Pridané v sekcii Svedectvo: Náhoda, či Božie riadeniePridané v sekcii Stalo sa: Rodinný výlet – Silvester 2019Sánkovačka-bobovačka na KrálikochTalentová párty 26. 01. 2020Sánkovačka na Šachtičkách 15. 02. 2020.

08.02.2020 -- Pridané v sekcii Na zamyslenie: Osobná angažovanosť a zanietenosť pre misiuJežiš – to sú VianoceZaida C. de Ramón: Ježiš – to sú Vianoce. Pridané v sekcii Svedectvo: Evanjelizácia na školePridané v sekcii Stalo sa: Inštalácia.

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.