Stalo sa

Naša cirkev každoročne organizuje športovo - súťažné podujatie pre mladých, kde sa stretnú tímy z rôznych cirkevných zborov jedného seniorátu a súťažia v hlavných disciplínach akými sú futbal, volejbal, vybíjaná. Olympiádu každý rok organizuje iný zbor. Náš zbor olympiádu organizoval naposledy v roku 2013. Ja som sa tento rok zúčastnil prvýkrát a pomáhal som pri organizácii.

Dňa 24.05.2017 sa niekoľko členov nášho cirkevného zboru na podnet brata farára, zúčastnilo v Thurzovom dome na výstave o prenasledovaní evanjelických duchovných, počas predchádzajúceho komunistického režimu.

Krásny deň, dobre naladení bratia a sestry, super predpoveď počasia – to všetko pre rodinne založených ľudí vytvára optimálny priestor pre plánovanie vychádzky do prírody. Už len kam a presne kedy, to je otázka. V našom prípade sme sa už po ďalšom preložení rozhodli, že tento mesiac si vyrazíme do Laskomerskej doliny.

Nie, nebol to prvoaprílový žartík, skutočne sme sa tam stretli. Tí presbyteri, ktorí neprišli a neospravedlnili sa, zrejme predpokladali, že o takýto vtip išlo, ale my ostatní sme to pochopili ako volanie do služby a prišli sme. Veď práce bolo dosť, po jeseni ostalo lístie a k tomu sa pridal aj neporiadok po zime.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rímskym 1, 16-17 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.