Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Stalo sa to asi pred mesiacom. V sobotu sme sa vydali na vychádzku smer Sielnica. Pravdu-povediac najprv som nemyslel, že vôbec niekto príde, keďže situácia so šírením Korona vírusu sa začala už pomaly zhoršovať a ľudia si prestali byť istí čo vlastne môžu a čo nemôžu. Nuž zákaz vychádzania ešte neplatil a stretnúť sme sa mohli max. 50-ti, tak sme sa obvolali a okolo druhej sme už boli na mieste.

Ešte pár mesiacov dozadu nik z nás netušil, či to tento rok vyjde a či sa budeme môcť znovu tešiť zo spoločnej dovolenky. Ale Pán sa postaral a my sme mohli vyraziť na rodinný týždňový výlet na Teplý Vrch.

O seniorátnom stretnutí, ktoré sa konalo 12. 09. 2020, sme vedeli, už keď sme pripravovali septembrové číslo Pohľadu, no tým, že sa o skutočnej realizácii malo rozhodnúť deň predtým, teda v piatok 11. 09. na farárskej schôdzi, to asi veľmi jeho propragácii nepomohlo.

Ráno otvorím oči. Najprv jedno a potom druhé. Zrazu mi napadne, že už je pondelok. Jasné, dnes začína biblický tábor. Hneď si pomyslím: „Vďaka Bohu! Amen!“

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.