Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Aký je rozdiel medzi katolíkmi, evanjelikmi, či inými cirkvami? Však Boh je len jeden, nie je teda jedno, kam chodím?
Je veľa falošných bohov a bôžikov, ale naozaj je len jeden pravý, skutočný a všemocný Boh, stvoriteľ neba a Zeme a všetkého, čo je na nich. Boh, keď sa pozerá na rôzne cirkvi, tak v každej z nich má ľudí, ktorý činili pokánie, prijali Ježišovu zástupnú obeť na kríži, ktorí ho spoznali osobne a žijú v skutočnom vzťahu s ním. A to je pravá cirkev Pánova – všetci tí, ktorí ho poznajú a poslúchajú a chodia s ním.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.