Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Aký je rozdiel medzi katolíkmi, evanjelikmi, či inými cirkvami? Však Boh je len jeden, nie je teda jedno, kam chodím?
Je veľa falošných bohov a bôžikov, ale naozaj je len jeden pravý, skutočný a všemocný Boh, stvoriteľ neba a Zeme a všetkého, čo je na nich. Boh, keď sa pozerá na rôzne cirkvi, tak v každej z nich má ľudí, ktorý činili pokánie, prijali Ježišovu zástupnú obeť na kríži, ktorí ho spoznali osobne a žijú v skutočnom vzťahu s ním. A to je pravá cirkev Pánova – všetci tí, ktorí ho poznajú a poslúchajú a chodia s ním.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.