Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Dňa 18. 01. 2020 bolo opäť naplánované spoločné dopoludnie v prírode, ktoré pravidelne raz za mesiac organizuje náš cirkevný zbor.

Tentokrát sa aktivity mali prispôsobiť aktuálnemu počasiu a keďže sneh nie a nie prísť, tak sme sa deň predtým na stretnutí rodiniek rozhodli vyskúšať neďaleké lyžiarske stredisko Králiky. V sobotu ráno sme sa ešte organizačne zladili a šup ho na svah! Nakoniec sme sa stretli v menšej skupinke už priamo na Králikoch, kde si prišli na svoje hlavne naši najmenší. Sneh, aj keď len umelo nasnežený, v nich vyvolal veľkú radosť (však koľko už čakáme na tento biely zázrak túto zimu). Práve preto im vôbec nevadilo, že sme celý čas strávili na úpätí kopca lyžiarskeho strediska, kde si na malej bočnej dráhe mohli dosýtosti užiť jazdu na boboch, sánkach a lopároch. Asi po hodine a pol sme na oddych využili miestnu reštauráciu, kde sme si všetci pochutili na horúcej čokoláde. Tu sa brat farár pomodlil za bezúrazový priebeh (videli sme aj zásah miestnej horskej služby) a poďakoval aj za radosť detí a krásnu prírodu, ktorú nám Pán Boh v ten deň dal. Nakoniec trochu unavení, ale s radosťou v nás, sme sa poobede postupne vrátili domov. Už teraz sa veľmi teším na ďalšie podobné výlety a akcie, ktoré sú tento rok pre nás pripravené.

 

.: Autor: Ivan Pakši         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.