Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Môže veriaci kresťan veselo hrešiť, veď sa potom vyspovedá a vierou bude spasený ?

Táto výčitka zo strany neveriacich voči kresťanom sa v rôznych variáciách neustále opakuje a vracia. Si skutočný kresťan, alebo praobyčajný pokrytec, ktorý má plné ústa Pána Boha, pričom skutky svedčia o opaku? Alebo: Je jedno,  že je niekto klamár, rasistické sexistické prasa, hlavne že je kresťan, ostatné sa odpustí. Alebo: Najhorší a najzákernejší podliak koná vo svete zlo, následne si dá Božiu očistu a celý kolobeh sa opakuje - čiže dušu a svedomie má čistučké.

Odpoveď na položenú otázku je jasná: NIE. Svedčí o tom samotné Slovo Božie:

„Lebo ak úmyselne hrešíme, keď sme už prijali znalosť pravdy, niet už viac obete za hriechylen očakávanie súdu plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protivníkov. (Židom 10/26-27).

"Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha." (1.Kor 6/9-11)

 

"Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského." (Mt 7/17-21)

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.