Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Otázky a odpovede

Aký je rozdiel medzi katolíkmi, evanjelikmi, či inými cirkvami? Však Boh je len jeden, nie je teda jedno, kam chodím?
Je veľa falošných bohov a bôžikov, ale naozaj je len jeden pravý, skutočný a všemocný Boh, stvoriteľ neba a Zeme a všetkého, čo je na nich. Boh, keď sa pozerá na rôzne cirkvi, tak v každej z nich má ľudí, ktorý činili pokánie, prijali Ježišovu zástupnú obeť na kríži, ktorí ho spoznali osobne a žijú v skutočnom vzťahu s ním. A to je pravá cirkev Pánova – všetci tí, ktorí ho poznajú a poslúchajú a chodia s ním.
Ako je to vlastne so svätou trojicou? Sú traja, alebo iba jeden?
Boh je jeden, ale sú traja. Otec, Ježiš a Duch Svätý sú rovnocenní, sú v dokonalej harmónii a sú Boh. Je to ťažké pochopiť, vlastne sa to ani pochopiť nedá, dá sa to len prijať. Náš rozum, naše poznanie má limity, Boh tieto limity nemá. My sme obmedzení časom a priestorom, Boh čas aj priestor stvoril. Podobne Boh stvoril aj človeka: človek je duch, má dušu a býva v tele – lebo bol stvorený na obraz, podobu Božiu.
Čo to znamená znovuzrodenie?
Boh stvoril Adama – prvého človeka ako trojjedinnú bytosť – duch + duša + telo. Boh je duch a Adam mal s Bohom vzťah ako duch s duchom. Keď Adam neposlúchol Boha a jedol z ovocia zo stromu poznania dobrého a zlého, vtedy – presne ako ho Boh predtým varoval – Adam zomrel. Zomrel jeho duch, zostala duša a telo. Zomrela tá časť ľudskej bytosti, prostredníctvom ktorej mal človek vzťah s Bohom. Znovuzrodenie z Ducha Božieho prichádza cez vieru v Ježiša Krista, cez prijatie jeho vykupujúcej obeti na kríži. Vtedy je znovuzrodený, obživený náš duch a môžeme vstúpiť späť do vzťahu s najúžasnejšou bytosťou v celom vesmíre – naším všemocným a milujúcim ockom!
Ak môže Boh všetko, dokáže stvoriť kameň, s ktorým nepohne?
Jedno je isté a zrejmé: Boh je všemohúci!!! Ale túto otázku treba položiť priamo jemu. Ak prídeš pred neho s čistým a otvoreným srdcom a položíš mu túto otázku, určite Ti odpovie.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.