Požehnaný je každý deň, keď môžeme ráno vstať, mať spoločenstvo s Bohom a s našimi bratmi a sestrami. Do takéhoto dňa sme sa zobudili aj na Veľkonočnú nedeľu. Ráno sme sa mali možnosť stretnúť na Službách Božích, vypočuť si Božie slovo, zaspievať si, pomodliť sa aj prijať požehnanie. Pán nám požehnal krásny slnečný deň, preto sme hneď po Službách Božích s rodinkami začali uvažovať, ako by sme ho mohli využiť a zároveň pri tom zažiť spoločenstvo.

Banská Bystrica ponúka veľa možností na náročnú aj ľahšiu turistiku, zvládnuteľnú aj s našimi najmenšími. Keďže rodinka Drienovských trávila Veľkonočné sviatky v Sebedíne, smer nášho výletu bol pomerne rýchlo určený :). Majer "ALADÁR" - miesto medzi Sebedínom a Očovou, ktorý navrhol Gabo, sa stal cieľom našej prechádzky. Občas tam zablúdi aj s chlapcami na ich cyklopotulkách a naozaj nikto, kto tam zavíta, určite neoľutuje. Niekdajši majer, ktorý dostal meno po svojom správcovi "ALADÁR", ponúka priestor na oddych, opekačku aj krásny panoramtický výhľad na Poľanu, Pustý Hrad, Skalku či iné Bohom stvorené vrchy. Dnes je súčasťou majera pár rekreačných chatiek a koruny vysokých líp sa zrdkadlia v tajchu ukrytom uprostred. Kedysi tajch slúžil ako zásobareň vody, na pranie aj močenie konope. Dnes v ňom miestny nadšenci chovajú kapre a šťuky. Naše deti tam objavili aj veľké množstvo ropúch a žubrienok. Popri radosti z vody zabudli na prejdené kilometre, na to že už boli trochu unavené, smädné a hladné. Dospeláci sa usadili na lavičkách a v altánku. Všetci sme si uživali krásne výhľady, pokoj, krásu tohto miesta a vzájomné spoločenstvo. Oddýchnutí a občerstvení sme si doplnili zásoby vody z miestnej studne a vydali sa na cestu späť.

Nadol to už išlo rýchlejšie. Deti načerpali sily a miestami sa nám až strácali z dohľadu – toľko mali zrazu energie. Ani sme sa nenazdali a boli sme opäť v Sebedíne. U Drienovských na dvore sa deti ešte vyšantili na trapolíne a dospeláci mali ešte príležitosť chvíľu sa porozprávať. Aj cestou domov nad nami bdel náš Pán. Všetci sme prišli šťastne a deti už v autách podriemkávali.

Ďakujme Bohu za tento deň, za čas, ktorý môžeme tráviť spolu, za každý deň, ktorý tu môžeme byť a tešme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.

.: Autor: Mirka Dudová         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rímskym 1, 16-17 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.