Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Ako je to vlastne so svätou trojicou? Sú traja, alebo iba jeden?
Boh je jeden, ale sú traja. Otec, Ježiš a Duch Svätý sú rovnocenní, sú v dokonalej harmónii a sú Boh. Je to ťažké pochopiť, vlastne sa to ani pochopiť nedá, dá sa to len prijať. Náš rozum, naše poznanie má limity, Boh tieto limity nemá. My sme obmedzení časom a priestorom, Boh čas aj priestor stvoril. Podobne Boh stvoril aj človeka: človek je duch, má dušu a býva v tele – lebo bol stvorený na obraz, podobu Božiu.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.