Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Ak môže Boh všetko, dokáže stvoriť kameň, s ktorým nepohne?
Jedno je isté a zrejmé: Boh je všemohúci!!! Ale túto otázku treba položiť priamo jemu. Ak prídeš pred neho s čistým a otvoreným srdcom a položíš mu túto otázku, určite Ti odpovie.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.