Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

V prvej polovici júna sa v našom Radvanskom cirkevnom zbore udiali významné udalosti. Po uvoľnení protiepidemických opatrení sme po niekoľkonásobnom odkladaní termínov mohli uskutočniť mnohými dlho očakávanú konfirmáciu detí a dospelých, ale aj deň otvorených dverí v areáli nášho kostola a fary. Týmto akciám predchádzala brigáda na upratovanie a skrášlenie nášho chrámu a blízkeho okolia. Vďaka patrí všetkým deťom aj dospelým, ich ochotným rukám, ktorí sa po dve soboty zúčastnili na týchto prácach.

V sobotu dopoludnia 12.6.2021 sa otvorili brány nášho kostola a priľahlých priestorov pre deti, ich rodičov aj starých rodičov, kde im boli pripravené rôzne aktivity. Bol to napr. nafukovací skákací hrad, ktorý je veľmi obľúbený hlavne pre mladšie detičky. Tie sa mohli zrealizovať aj uplatnením svojej fantázie vo forme kreslenia na apier aj na tvár. Pripravené boli tiež športové priestory za kostolom, kde sa tréneri venovali deťom na tenisovom kurte a futbalovom ihrisku. K dispozícii bola aj náboženská literatúra a malé, sladké občerstvenie pre všetkých. Návštevníci si mohli prezrieť vnútro nášho chrámu a pri fare aj sochu nášho známeho radvanského farára a významného slovenského štúrovského básnika Andreja Sládkoviča. Počas dopoludnia prebiehala v kostole za účasti brata farára aj vedomostná skúška konfirmandov na ich nedeľnú konfirmačnú slávnosť. Na vystavených paneloch si mohli prítomní prečítať a pozrieť fotografie z činnosti členov nášho zboru. Deti zaujalo tiež vystúpenie animátorky Evky, ktorú doprevádzala hrou a spevom naša chválová skupina starších detí pod vedením zborového dozorcu Martina. Aj počasie nám prialo, teplé slnečné lúče umocnili našu radosť a pohodu z celej akcie. Ďakujeme Bohu za tieto požehnané chvíle strávené na území nášho cirkevného zboru. Dúfame, že sa stanú tradíciou, ktorá osloví aj deti a ich rodičov, ktorí sú zatiaľ mimo cirkvi, ktorí možno hľadajú kresťanské spoločenstvo.

Fotografie: Zbor - Deň otvorených dverí 12.06.2021

 

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rímskym 1, 16-17 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.