Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Ako minulý rok, tak aj tento rok sa podarilo zorganizovať podujatie,,Deň otvorených dverí“ v ra2nskom kostole, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 23.06.2019 o 15:00 hod. Nedeľa sa začala ako zvyčajne. O 9:00 hod. sa konali Služby Božie a končili Chválami, kde piesňami a modlitbami chválime Pána Boha, preukazujeme mu našu lásku a chválu. Pomodlili sme sa aj za priaznivé počasie bez zrážok, keďže predchádzajúce dni boli mierne upršané. Vonku bolo naplánované aj grilovanie, loptové hry s deťmi a počasie by nám to mierne prekazilo. Ale modlitby vedené našou sestrou Katkou boli vyslyšané a Pán Boh nám doprial pekné počasie. Pre mnohých z nás bol nedeľňajší deň celý strávený v kostole.

Na podujatie boli pozvaní a vítaní všetci - ktorí chodia pravidelne, alebo len sporadicky do kostola a na faru. Ale nájdu sa aj takí, čo nechodia vôbec a chýba im len mierne povzbudenie k tomu, aby začali. Tento deň bol pre nás tiež krokom k tomu, aby sme oslovili svojich najbližších z okolia a pozvali ich do kostola, povedali im niečo o viere, o živote s pánom Bohom – zvestovali Božie slovo. Keďže sa považujeme za veriacich kresťanov, tak našou úlohou je aj tak žiť, aby to bolo zrejmé, že naozaj sme veriaci a žijeme podľa Božieho slova a podriaďujeme sa mu. Našou úlohou je aj zvestovať Božie slovo, máme byť tzv. rybármi ľudí, ako sa píše v Biblii.,,Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! A oni hneď zanechali siete a nasledovali ho.“ Matúš, 4,19-20. 

 Lebo len život s pánom Bohom je ten skutočný a pravdivý život a je to jediná cesta, ktorá vedie do Božieho kráľovstva: "Ježiš riekol: Ja som cesta i pravda a život" Ján 14,6.

Hlavná myšlienka dňa „Otvorených dverí“ bola pozvať ľudí z okolia a známych do priestorov fary a kostola, aby získali bližšie informácie o viere, vedení zboru, chode kostola, spoznali nášho pána farára a našich členov zboru.

Pre všetkých bratov a sestry čakalo menšie občerstvenie, ktoré pozostávalo z kotlíkového guláša, grilovaného mäska a napečených koláčov...

Maťo s Evkou ako vždy nesklamali a pripravili deťom program, ktorý pozostával z otázok a odpovedí z oblasti Biblických príbehov. Deti mali možnosť v kostole vyskúšať si všetky hudobné nástroje, zahrať na klávesoch, gitare, na bicie, na organe, alebo zaspievať do mikrofónu.... Prezrieť si celý kostol, faru a všetky priestory okolo nej.

V areáli fary je tenisové a futbalové ihrisko, šmýkačka s preliezkou, kde sa deti len hemžili :-). Každý si prišiel na svoje. Dospeláci sa porozprávali medzi sebou, povenovali sa deťom, zahrali si s nimi futbal, tenis a bedminton. Na záver, keď sme už všetci boli najedení a hlavne tí najmenší, aby im vytrávilo v bruškách, mali malé prekvapenie. No čo poteší najmenších viac ako nafukovací hrad?! Vyskákali svoju energiu, úsmevy na tváričkách bolo radosť pozorovať. A oteckovia pred odchodom domov mali veľkú úlohu, zbaliť tento hrad :-). Aj po jeho vyfúknutí deti ešte pomáhali, a to tak, že sa naň ešte posledný raz zvalili, aby vyšiel prebytočný vzduch. Všetci sme sa potom rozlúčili a zatvorili sa brány kostola.

.: Autor: Janka Klimentová         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.