Konečne! Asi takto nejako to znelo v našich hlavách v sobotu 12.3.2022, keď sme sa konečne v tomto roku stretli na spoločnej prechádzke, ktorú sme vopred avizovali v našom Pohľade. Takto organizovane sme totižto nemohli ísť von skoro celú zimu. Niečo sme si síce po svojom sem tam organizovali, ale takáto spoločná akcia tu už dlho nebola.

Stretli sme sa teda spolu asi 6 áut pred farou v Radvani. Pre niektorých už len toto bolo veľké povzbudenie, že po zime sme konečne viacerí spolu. Aj ja som sa tešil na rozhovory a na to všetko, čo sa dozviem zo života bratov a sestier.

Malé preskupenie sa do aút a vyrazili sme smer Vlkanová. Zaparkovali sme na improvizovanom parkovisku na konci dediny. Už pri parkovaní znela vrava tých, čo zaparkovali skôr a čakali na tých, čo prišli ako poslední. Začali sme teda kráčať. Pridala sa k nám aj rodinka Dobrotovcov, ktorá žije prechodne v Rakúsku, takže o nové informácie a povzbudenia fakt nebola núdza. 

Za asi hodinu sme sa dostali do Hronseku. Bol to čas, kedy sme stihli niečo prebrať, ale mať aj spoločné stíšenie na biblickú tému. Toto je práve tá časť, ktorá je korením všetkých našich výletov. Toto je niečo, čo ich robí pre niektorých takými zaujímavými. Toto je častokrát rozdiel medzi klasickým výletom s rodinou, alebo priateľmi. Božie Slovo a chvály s modlitbami nás sprevádzali a rodinná kresťanská atmosféra nás postupne pohlcovala. Po stíšku (zastavení a stíšení sa pri Božom Slove, chválach a modlitbách) sme pokračovali v smere do obce Hronsek, kde sme si z diaľky pozreli vodný hrad a chvíľku sme sa zastavili aj pri Hronseckom kaštieli, kde sme si trocha v záhrade oddýchli.

Nakoniec sme sa asi po troch hodinách znova dostali k našim autám a ešte v posledných nádychoch pri spoločných rozhovoroch, sme si posadali a vybrali sa domov.

Vďaka Pánovi za takéto akcie, kde môžeme veľmi dobre poznať, že sme jeho. Duch svätý na nich vanie a napĺňa nás radosťou z toho, že si nie sme ľahostajní a z toho, že takýto prejav lásky sa už tak často nevidí v tomto svete ani medzi bližšími priateľmi. Boh nám dal prežiť super čas a ja mu za to, verím v mene všetkých zúčastnených, veľmi zo srdca ďakujem. Haleluja! 

.: Autor: Martin Drienovský          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

1 Korintským 2, 9 Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.