Všetci sa tešíme, že už nemusíme sedieť doma, lebo nám Pán dal počasie, ktoré nám umožňuje vychádzky do prírody a nebránia nám v tom ani žiadne nariadenia našej vlády. Je potom o to väčšia radosť, keď sa na takejto vychádzke môžeme stretnúť viacerí. Tak sa stalo aj 18.4.2022, keď sme sa asi 15-ti stretli na parkovisku Billy na Fončorde. Počasie bolo síce ešte chladné, ale kde tu sme zazreli aj slniečko, ktoré nás ohrievalo a povzbudzovalo na pochode. Cesta išla najprv po uliciach Moskovskej, ale potom sme sa dostali do prírody popri záhradkárskej oblasti nad Fončordou. Videli sme kadečo, ale hlavne sme sa mohli konečne dobre porozprávať.

Vždy mi takéto prechádzky prídu ako Božie pripomenutie toho, že sme boli stvorení ako spoločenské bytosti s obrovskou túžbou poznať svojho Stvoriteľa. Samozrejme, že človeka napĺňa byť s niekým iným v súzvuku duše, ale o to viac je povznášajúce, keď môžu spolu zdieľať aj svoju vieru v Toho, ktorý je Pánom a Spasiteľom nás všetkých. Človek sa potom nemusí v komunikácii už vyhýbať žiadnej téme a Božím darom do takéhoto vzťahu dvoch skutočne veriacich je sloboda a radosť. Niekedy si ale všímam, že ten zlý sa nám snaží vnútiť svoje témy, ktoré potom aj my kresťania začíname považovať za nosné a sme ochotní sa kvôli nim aj pohádať.

Jednou z tých tém je v súčasnosti konflikt na Ukrajine. Ako keby sme sa nedokázali aj my kresťania dohodnúť, kto má akú vinu na tom, čo sa tam deje. Ako keby sme zabúdali, že ten, ktorý môže za všetko zlo na tejto planéte, je predsa Diabol a náš boj má byť proti nemu. Jeho meno je v preklade aj žalobca alebo ohovárač, a preto by sme si tieto roly na seba nemali nikdy obliekať. Pre mňa sú tieto prechádzky dôležité, pretože sa na nich učíme si navzájom tieto názory akceptovať a prikrývať ich láskou, ktorá je medzi nami rozliata Duchom svätým. Vždy si takto uvedomujem, že to, čo nás spája, nie je správny politický, alebo vedecký názor, ale viera, že duša človeka je hriešna a jediné, čo ju môže zachrániť je viera v Krista, Spasiteľa. Upriamujme teda svoj zrak vždy na Neho, pôvodcu a dokonávateľa našej viery, aby sme sa nenechali kvôli, z Božieho pohľadu, malichernostiam, rozhádať a prísť tak o jednotu ducha vo zväzku pokoja. Je to cesta k hnevom a svárom a to sú presne tie skutky tela, pre ktorých páchateľov nebude v nebeskom kráľovstve miesta (A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo], smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Gal 5, 19-21). Nech je nám to vzdialené.

Ďakujem Bohu aj za túto prechádzku a za všetky tie napomenutia, ktoré môžeme prostredníctvom týchto stretnutí od Pána dostávať. Buďte požehnaní!

.: Autor: Martin Drienovský          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.