V Božom Slove je jasne napísané, z čoho pramení radosť a požehnanie v našich životoch. Pán Boh nám jasne hovorí, „...aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky (Žalm 133, 1 – 3).“ Tieto slová jednoznačne potvrdzuje aj deň otvorených dverí, ktorý sa konal tretiu júnovú nedeľu.

Po niekoľkých rokoch nesúcich sa v znamení oddeľovania sa, zatvárania sa doma a skrývania sa za obrazovky technických vymožeností dnešnej doby, bolo nedeľné stretnutie bratov a sestier s pozvánkou a výzvou na rozšírenie radov radvanského zboru ako ten výborný olej, ktorý nesie pomazanie a požehnanie do životov ľudí, pomaly sa rozlieva v ich srdci a hojí ich.

Potvrdzujú to aj mnohé slová rôznych ľudí – starších i mladších, bývalých i súčasných, občasných i častých členov zboru. Niekoľké povzbudenia, ale i miernu kritiku do našich radov som zozbierala a v nasledujúcich riadkoch si ju môžete prečítať a zamyslieť sa. Pekné čítanie! 

.: Autor: Zuzka Filadelfi          

„Najviac si cením, že na akcii sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, že tam vládla veľmi družná a milá bratská atmosféra. Avšak chýbal som na zahájení akcie, pretože pri varení guľášu som nemal čiapku a málo dbal na pitný režim, a tak mi začalo byť nevoľno, čo nech je varovaním všetkým čitateľom na začiatku horúceho leta.“

.: Autor: Milan Zajac          

„Veľmi ma potešilo, že sa po dvoch kovidových rokoch mohla znovu konať naša „guľášová akcia“. Mali sme viac času na dlhšie rozhovory medzi nami domácimi, ale hlavne sme mohli privítať medzi sebou nové aj staronové tváre. Dúfam, že aspoň niektorí prijali Božie a naše pozvanie rozšíriť rady radvanského zboru. Myslím, že to bola a verím, že aj v budúcnosti znovu bude, užitočná a požehnaná akcia.“

.: Autor: Ľubomíra Slobodová          

„Dávno sme neboli na fare. Naše deti však toto prostredie poznajú odmalička. Strávili sme tu asi sedem rokov a vzťahy, ktoré nám z tohto obdobia zostali sú pre mňa stále prijemné. Bolo pekné sledovať, ako sa na deťoch a teraz už mladých ľuďoch prejavil čas. Všetci sa mi páčili. Vyzeralo to celé ako súdržná komunita, v ktorej vidno investovanú energiu, prácu s rodinami a tiež snahy rodičov prinášať svojim deťom kotvy pre život, čo je myslím aj zámerom ev. spoločenstva v Radvani. Ďakujeme. Prídeme zas.“

.: Autor: Danka Iliašová          

„Na tejto akcii sme sa cítili veľmi dobre. Robili sme veľa zaujímavých a nových aktivít. Jedlo bolo výborné. Zaujímavé bolo aj vyrábanie 3D perom. Veľmi chutné boli domáce koláčiky, čo pripravili rôzni účastníci akcie. Myslíme si, že to má zmysel.“

.: Autor: Ninka, Linda a Naty Filadelfi          

„Všetko sa nám páčilo, vládla tam veľmi domáca atmosféra, každý si mohol robiť, čo mal rád. Bola to veľmi dobrá príležitosť na spoločenstvo a rozprávanie. Nabudúce treba viac nových ľudí zavolať. Bol to požehnaný čas.“

.: Autor: Darya a Valery          

„Ďakujem pekne za príjemné popoludnie v dobrej spoločnosti. Prišla som na pozvanie mojej vnučky (potrebovala čiarku za pozvanie nového človeka :-)) a cítila som sa výborne.“

.: Autor: Mária Sudorová          

„Veľmi sa nám páčilo, bolo to super. Určite prídeme aj inokedy, keď budeme môcť. Nemáme sa možnosť ako inak stretnúť. Ďakujeme.“

.: Autor: Aďa a Juraj Kucbelovci          

„Dobré jedlo, dobrá organizácia, super kolektív. Avšak negatívne vnímam, že nevieme pritiahnuť nových ľudí. Tí, čo boli, myslím, mali fajn spoločenstvo. Z hľadiska našej evanjelizácie potrebujeme viac zapracovať na pozývaní nových ľudí, aby na takéto akcie prišli. No napriek všetkým negatívam je Božím darom mať takýto zbor. Lebo bez nedokonalých bratov a sestier okolo seba by cesta životom bola oveľa ťažšia.“

.: Autor: Peter Heinrich          

„Som rada, že som tam mohla byť, aj keď sa mi nepodarilo nikoho vziať so sebou. Bola tam dobrá bratsko-sesterská atmosféra, doplnená dobrým jedlom. Ďakujem Pánu Bohu, že som si mohla utužiť vzťahy a vzájomne zdieľať Božiu lásku. Páčila sa mi aj organizácia, nástenka, archív chvál.“

.: Autor: Janka Cabanová          

„Cítila som sa príjemne v dobrej spoločnosti spolu s vnúčatami. Jedlo bolo výborné a koláče tiež. Pozvali ma syn Martin s manželkou Evkou a tesne pred začiatkom mi ešte volala vnučka Rútka a pýtala sa ma, či prídem, tak som nakoniec prišla. “

.: Autor: Jarmila Drienovská          

Fotografie


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

2 Timotejovi 1, 7-8 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda zo svedectvo o našom Pánov, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.