Malo asi pršať, neviem, ale viem, že v ten deň 10. 09. 2022 v sobotu prišli na vychádzku len Stachovci bez Majky, my bez veľkých detí, Lukáš Drienovský, brat Maťo aj so synom Matúškom a brat farár. Neboli sme síce veľká skupina a počasie na začiatku nevyzeralo úplne v pohode, ale s túžbou stráviť spoločný deň, sme sa predsa len popchali do našich dvoch áut a vyrazili sme na cestu smerom Zvolen.

Už po dorazení na miesto sa počasie trocha upravilo a už nevyzeralo, že bude celý deň pršať. Boli sme radi, aj keď sme sa pripravili aj na mierne mrholenie. Vydali sme sa cestou nahor, k zvyškom kedysi, najrozsiahlejšieho hradu v Európe – k Pustému hradu.

Ja som skončil v skupine s Michalom a Maťom, deti šli trocha popredu aj s Gabom a trocha samostatné tempo mala moja Evka aj so Simeonom a Rútkou. Debata začala a my sme sa postupne dostali k tomu, že narastajúce ceny energií asi fakt privedú mnohých na pokraj ich finančných možností. Verím, že nás Duch svätý viedol, a preto sme sa postupne prestali zameriavať na tie ťažké dopady na ľudí okolo nás, ale začali sme hľadať spôsoby, ako by sme sa mohli pripraviť a začať pomáhať týmto ľuďom. Je to super, keď s odstupom času pochopíte, že vás v debate viedol samotný Boh svojim Duchom, pretože vás to uisťuje, že je stále s vami a pomáha vám riešiť vaše reálne problémy. Ale ako som to spoznal? Ako som identifikoval, že nás viedol Duch svätý? No jednoducho, Božie Slovo hovorí: Jer 29, 11 „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Ak viete, že vás niečo vo vnútri ťahá od sťažovania sa a odsudzovania všetkých možných k túžbe pomôcť druhým, viete, že je to od Pána. A ešte to musí byť v slobode, pretože ako Slovo hovorí: 2Kor 3, 17 „Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda“. Žiadne Božie riešenie neprichádza s diktátom, alebo ultimátami. To je vždy diablova reakcia. 

Takže rozmýšľali sme v Duchu o mikropôžičkách na preklenovanie zlých období, o finančnom poradenstve alebo seminároch finančnej gramotnosti prípadne o ďalšom využití nášho zborového transparentného účtu. 

Keď sme došli do cieľa, na hrad, brat Michal nám porozprával o tom ako žalmista vníma Božie riadenie a cestou domov sme sa už rozprávali v trocha iných skupinách a o rôznych veciach. Počasie bolo nakoniec úplne super, pretože nepieklo slnko, nepršalo, bolo krásne viditeľne, trocha veterno, takže na výlet na kopec s vyhliadkou ako stvorené.

Ďakujem Bohu za to, že je stále s nami, a to dokonca aj keď ideme na obyčajnú prechádzku. Dôkazom toho sú aj zmeny smerovania našich debát s túžbou pomáhať a šíriť požehnanie, ktoré sme sami obdržali. Ďakujem mu aj za bratov a sestry, ktoré vedie k spoločnému stretávaniu sa, ktoré je základom prežitia kresťanov v zlých aj dobrých časoch.

.: Autor: Martin Drienovský          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.