Hry na upršané dni
 
Postieľka pre bábiku
Veľká kartónová škatuľa
Uterák alebo stará plachta
Staršia detská deka
Malý vankúšik

Premeňte veľkú kartónovú krabicu na postieľku pre bábiku. Ako plachtu použite uterák, prípadne starú plachtu. Pridajte malý vankúšik a ak máte, tak aj detskú deku. Pre vaše die»a bude zábavou uklada» bábiku do tejto postieľky a znovu ju zobúdza».

Stoličkový labyrint
Stoličky
Rozmiestnením stoličiek vytvorte v izbe labyrint. Nechajte die»a cezeň prelieza» či prechádza» sa alebo ho použite ako vláčik pre plyšové zvieratká.

Šejker
Čistá prázdna malá fľaša od minerálky
Ryža alebo cestoviny
Lepidlo

Uistite sa, že fľaša, ktorú chcete použi», je čistá a suchá. Vhoďte do nej ryžu alebo cestoviny. Po uzavretí vrchnáka môžu deti obdivova», čo sa deje vnútri fľaše, keď ňou potrasú a zahrkajú.

Zábava s hračkami
Použite iba také dlhé šnúrky, aby pri tejto hre nehrozilo udusenie, a nenechávajte die»a bez dozoru.
Kúsky šnúrky
Malé hračky
Lepiaca páska

Priviažte jeden koniec šnúrky k hračke a druhý prilepte pomocou lepiacej pásky na stolček z vysokej stoličky. Die»a bude s rados»ou hračky zhadzova» a znova ich vy»ahova».

Jazda na plachte
Na túto hru sa najlepšie hodí hladký povrch- napríklad plávajúca podlaha, linoleum alebo dlaždice.
Plachta, deka alebo veľká osuška
Posaďte die»a do stredu plachty, uchopte ju za okraj a »ahajte die»a po izbe.

Zázračné blato
Túto hru obľubujú deti každého veku. Zázračné blato vyzerá pevne, ale aj tak pretečie pomedzi prsty.
Jedno balenie kukuričného škrobu (Maizena)
Voda
Potravinárske farbivo

Do misky vysypte kukuričný škrob. Doplňte toľko vody, aby sa zmes dala mieša», a pridajte potravinárske farbivo. Die»atko bude chcie» do zmesi najskôr ponori» pršteky, ale rovnako zábavné bude aj hra» sa v ňom s autíčkami.
Tip: lepšie je maizenu rozmieša» v studenej vode a potom ju necha» prejs» varom

Lezenie s vankúšikom na chrbte
Vankúšik
Keď je die»a na štyroch, položte mu na chrbát vankúšik a nechajte ho lozi» po izbe, kým vankúš nespadne. Táto hra je obzvláš» vhodná pre dve deti- jedno z nich lezie a druhé dvíha vankúš, ktorý spadne z chrbta. Staršie deti sa môžu hra» s priateľmi či súrodencami a sú»aži», kto z nich vydrží liez» s vankúšom na chrbte dlhšie.

Zábava s baterkou
Baterka
Zasvie»te baterkou na rôzne objekty v izbe- na stenu, dvere, podlahu a pod. vždy, keď osvetlíte nejaký objekt, pomenujte ho- napríklad: ,,Toto je posteľ.“ Ukážte die»atku, ako sa baterka vypína a zapína. Potom nech aj ono osvetľuje rôzne predmety a pomenúva ich. Prípadne mu dajte príkazy typu: ,,Teraz zasvie» na strop.“
 
Hry počas cestovania či čakania

Farba dňa
Skôr než sa vydáte na cestu s autom, vyberte si ,,farbu dňa.“ Počas cestovania, pri nákupoch alebo v čakárni u lekára pomôžte die»atku nájs» a pomenova» predmety rovnakej farby ako farba dňa.

Otázky
Počas jazdy autom, alebo kým čakáte na obed v reštaurácii, položte svojmu drobčekovi pár otázok. Pokúste sa vyhnú» takým, na ktoré sa dá odpoveda» áno/nie, a podrobte die»a v jeho argumentácii. Niektoré jeho odpovede môžu by» komické, ale budete prekvapení, čo všetko sa o svojom die»ati dozviete, ak skutočne venujete troška času tomu, aby ste ho počúvali. Tu je pár otázok na začiatok:
● Kto je tvoj najlepší kamarát?
● Odkiaľ máme peniaze?
● Čo sa ti najviac páči na ockovi (alebo mamičke)?
● Aký je tvoj najkrajší zážitok?
● Čo najradšej robíš?
● Aké oblečenie sa ti páči?

Hra s brúsnym papierom
Táto hra patrí medzi tiché a čisté. Uložte si brúsny papier a vlnenú priadzu do mikroténového vrecúška a majte ho poruke, kedykoľvek potrebujete die»a niečím rýchlo zabavi»
Hrubý brúsny papier
Vlnená priadza rôznych farieb

Nastrihajte vlnenú priadzu na rôzne dlhé kúsky a ukážte die»atku, ako sa lepí na brúsny papier. Samo si potom môže vytvára» rôzne vzory, neskôr ich odstráni» a zača» znova.

Nákupný zoznam
Táto slovná hra bude pre väčšinu 1- až 2ročných detí priveľmi zložitá, ale staršie 2-až 3 ročné deti ju milujú.
Počas cestovania povedzte die»atku: ,,Bola som v obchode a kúpila som tam citróny, cibuľu a cukor. Aké ďalšie veci som ešte kúpila?“ Die»a musí vymenova» ďalšie položky, ktoré sa začínajú na to isté písmeno. Toto pravidlo môžete die»atku prezradi», ale staršie deti sa môžu snaži» prís» na to samy. Ak sa pokúsia prida» slovo, ktoré sa nezačína na to isté písmeno, jednoducho povedzte: ,,Nie, to nebolo na zozname.“ Po niekoľkých pokusoch na to určite prídu. Keď sa im však nebude dari», pridajte na zoznam ešte niekoľko slov, aby to rýchlejšie pochopili.

Zábavné učenie

Kde máš kolienko?
Túto hru hrá z času na čas s de»mi azda každý. Veľmi malé dokážu ukáza», kde majú očká, noštek, ústa a uši, ak ich o to požiadame. Podporte ich, aby sa naučili pomenova» i ukáza» aj iné, menej známe časti tela a tváre ako nozdry, riasy i obočie, nechty, pery, krk, zápästie, kolienko, členok a pod. Podporíte tým rozvoj ich pamäti a slovnej zásoby, ako aj schopnos» rozozna» jednotlivé časti tela.

Triedenie zvieratiek
Prichystajte si všetky plyšové zvieratká, ktoré doma nájdete. Pomôžte die»atku pri ich triedení podľa farby alebo veľkosti (používajte pritom slová ako malý, menší, najmenší, veľký, väčší, najväčší). Staršie deti ich môžu skúsi» triedi» podľa zvuku, aký zvieratá vydávajú (hrubý ,jemný), alebo podľa toho, kde žijú (v džungli, lese, na farme).

Farebné štipce
Štipce
Farby (možno vynecha»)
Farebné okrúhle nálepky
Prázdna plechovka

Namaľujte 5 alebo 6 štipcov takými farbami, ako sú jednotlivé nálepky. Nálepky nalepte okolo obvodu plechovky tak, aby boli medzi nimi dostatočné medzery. Potom ukážte die»atku, ako pripevni» štipec jednej farby nad nálepku tej istej farby. Štipce môžete skladova» priamo v plechovke.

Hľadaj rovnaký tvar alebo farbu
Cestoviny 2-3 alebo viacerých tvarov
Miska alebo iná plastová nádoba

Zmiešajte dva alebo tri druhy cestovín v mise alebo plastovom kontajneri. Vyberte jeden kúsok a poproste die»a, nech nájde ďalší taký istý. Ak chcete pripravte si niekoľko prázdnych misiek a nechajte ho roztriedi» cestoviny podľa tvaru do jednotlivých misiek.

Hod vankúšom
Veľký hárok papiera
Fixky alebo farby
Vankúš

Na veľký hárok papiera nakreslite alebo namaľujte niekoľko veľkých geometrických obrazcov rôznych farieb alebo ich vystrihnite z farebného papiera a položte na podlahu. Die»a postavte do malej vzdialenosti od papiera a nechajte ho hádza» vankúšom. Skúste spolu pomenova» tvar alebo farbu obrazca, na ktorom vankúš pristál. Keď sa dieťatko trocha zdokonalí, požiadajte ho, aby zacielilo na niektorý z obrazcov. Napríklad: ,,Skús trafiť červený štvorec. Och! Trafil/a si žltý kruh!“

Abeceda v piesku
Piesok, soľ alebo cukor
Plech na pečenie

Na plech na pečenie nasypte soľ, piesok alebo cukor a písaním do nich môžete naučiť dieťa napríklad písmenká alebo mená ale aj ostatné. Začnite jednoduchými písmenkami ako O, C, V alebo X. Keď má dieťa na pršteku drobnú ranku, soľ radšej nepoužite. Ak si myslíte, že by pri hre zjedlo viac cukru než je zdravé, tiež sa mu radšej vyhnite.

Praktická matematika
Rozvíjajte matematické schopnosti svojho dieťaťa každý deň aj počas bežných činností.
Všetko spoločne počítajte: schody, po ktorých práve idete, hračky, keď ich odkladáte, poháre, ktoré kladiete na stôl. Spočítajte rôzne predmety v izbe, dvere v byte (vrátane skriňových), servítky, lyžice či vidličky, ktoré kladiete na stôl pri predstieraní v kuchyni.

Hudba a pohyb

Opakuj po mne
Malé deti sú plné energie. Krátka ,,hodina telocviku“ nielenže pomáha rozvoju veľkých svalov ale ide aj o dobrú zábavu a využitie času napríklad za dlhých daždivých dní. Aj vy sa však po cvičení budete cítiť lepšie.
Precvičujte jednoduché cviky a vyzvite dieťa, aby ich po vás opakovalo. Skúste sa dotknúť palcov na nohách, bežať na mieste, mávať rukami a naťahovať sa k stropu. Cvičte na hudbu, kotúľajte si loptu alebo mávajte stuhou vo vzduchu. Potom si úlohy vymeňte. Vy opakujte cviky po dieťatku.

Predstav si, že si...
Táto činnosť precvičí nielen veľké svaly vášho batoľa, ale aj jeho predstavivosť.
Navrhnite dieťatku: ,,Predstav si, že si slon. Dokážeš chodiť ako veľký, ťažký slon?“
Skúste napodobniť aj iné zvieratká, no môžete vyskúšať aj rastlinku (otváranie korunky kvietka za letného dňa) alebo nafúknutý balón.

Lozenie
Veľké vankúše a epedy z gauča
Z vankúšov a epied urobte na podlahe vysokú horu. Nechajte dieťa po nej loziť a váľať sa. Pre staršie batoľa vytvorte pomocou vankúšov aj schody vedúce ku gauču a potom už len sledujte, ako bude loziť hore a dolu.
 
Autor: Alenka Drienovská           Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 1, 5 Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.