Stretnutie dorastu sa uskutočňuje každý piatok v zborovej miestnosti a to v čase od 15:30 do 18:00.

Je to čas kedy:
- spoločne pristupujeme do Ježišovej blízkosti hľadajúc odpovede na otázky každodenného života a to z večného a nikdy nevyčerpateľného prameňa ktorým je Slovo Božie a prítomnosť Ducha  Svätého,
- spievame piesne jedinému pravému Bohu - Ježišovi Kristovi,
- spoločne prisupujeme k ďakovaniam a prosbám prostredníctvom modlitieb,
 Image

- spoločnými silami spolu s našim Oteckom pripravujeme akcie, kde sa môže naša a nám daná viera prejaviť čím Ho túžime uctievať v každý čas,

- organizujeme výlety kde sa budujeme ako Kristovo telo, ako jedna rodina, ktorá sa vzájomne miluje a túži po čase strávenom vo vzájomnej blízkosti.

    Týmto chcem pozvať každého kto je vo veku 10-17 rokov a
- túži po poznaní živého Boha,
- túži po spoločenstve ľudí, ktorí veria že Ježiš Kristus je cesta, pravda a život večný a neustále hľadajú Ježišove odpovede na otázky života,
- nechce byť sám a túži spoznať nových ľudí a naplniť tak jednu zo základných potrieb každého z nás, ktorá je nám daná od Boha,
aby neváhal a prišiel medzi nás. Nepozývam ťa medzi perfektných ľudí, ktorí nemajú žiadnu chybu, ale medzi ľudí, ktorí hľadajú pravdu a túžia po zmene svojich životov, po zmene samých seba. V tomto nám dokáže pomôcť iba živý Ježiš.
  
    Príď a poznávaj Ho spolu s nami.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.