Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

V našom časopise Pohľad bola na sobotu 15. 10. 2016 pozvánka na turistiku na Donovaly. Čítajte rubriku Kde si „Adam“? na predposlednej strane Pohľadu, aby vám nejaká zaujímavá ponuka neunikla :-).

A je tu leto a my sme sa už mnohí tešili na letný zborový výlet, ktorý sa z Božej milosti koná každé leto. Tentokrát sme si za našu destináciu zvolili Kokavu, presnejšie chatu Ipeľ v oblasti Kokava Línia (medzi dedinou Látky a Kokavou nad Rimavicou). Na túto chatu sme prišli už po tretíkrát. Minulý rok sme však boli v Bystrej :-). Zišli sme sa tu vďaka Bohu v hojnom počte a v rôznorodej zostave. Bolo nás cca 40 – 45 osôb, z toho asi 20 detí.

Dňa 18.9.2016 sme sa okolo štvrtej poobede zišli v počte okolo 50 ľudí v našom kostole, kde sme začali prvý zborový deň v tomto školskom roku.

„Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“ (Ž 23)

Search

Časopis Pohľad

Slovo

2 Timotejovi 1, 7-8 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda zo svedectvo o našom Pánov, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.