Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

V nedeľu 26.6.2016 o 16.00 sa v našom zbore v areáli fary a farskej záhrady konala grilovačka. Zaujímavé pre mňa hneď na začiatok bolo, že na celú nedeľu hlásili prehánky a búrky. Jedna sa prehnala už ráno Nemcami. (Dúfam, že mi odpustíte krátke zamyslenie na úvod :-) ).

V sobotu ráno sme sa stretli pred domom Ivka Pakšiho. Ivko nás prišiel pozrieť, ale iba na chvíľku, lebo zaspali. 

V sobotu 20. 6. 2016 sme sa zišli v pomerne hojnom počte na brigáde na fare. Potešiteľné bolo, že najmä muži, pretože naplánovaná bola fyzická práca pri vypratávaní povaly.

V sobotu 19. 03. 2016 sa u mňa vyskytla nečakaná zhoda dvoch priaznivých okolností, v ktoré som už ani nedúfal:

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 3, 20 Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.