Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Keď chcete prežiť Božiu prítomnosť, nepomôže vám k tomu ani to, keby prišiel  ten najduchovnejší a najobdarovanejší človek na tejto zemi, ktorý sa s Bohom rozpráva 24hodín denne – 7dní v týždni. Človek je Bohom navrhnutý tak, že dokáže úspešne odfiltrovať a „správne“ si vysvetliť všetko, teda aj Božiu prítomnosť ako Jeho neprítomnosť a naopak.

Tento rok to vyzeralo, že budeme musieť hľadať ubytovanie navyše, pretože sa na silvestrovský výlet rodín z nášho zboru prihlásilo deväť rodín, z ktorých bolo možné ubytovať na fare vo Svite iba šesť. Vďaka Bohu sme sa ale nakoniec dohodli a s ukrátením komfortu hlavne manželov, ktorí spali v zborovke na zemi, sme sa nakoniec pomestili. Keď sú veci v Božích rukách, nikdy sa netreba báť.

V sobotu dopoludnia 14. 1. 2017 bol pôvodne naplánovaný výlet do Badínskeho pralesa. Ako to už ale býva, človek si niečo naplánuje... a ono to je nakoniec všetko inak.

V piatok 28.10. 2016 sme sa ako vždy v piatok zišli na stretnutí rodiniek v Malachove, ale už o 17:30. Program však bol trochu iný ako zvyčajne. Ako ste mohli počuť aj v oznamoch v kostole, na rodinky bol pozvaný náš pán farár s manželkou, aby nám niečo porozprávali o manželstve podľa ich vlastného uváženia.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.