Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Krásny deň, dobre naladení bratia a sestry, super predpoveď počasia – to všetko pre rodinne založených ľudí vytvára optimálny priestor pre plánovanie vychádzky do prírody. Už len kam a presne kedy, to je otázka. V našom prípade sme sa už po ďalšom preložení rozhodli, že tento mesiac si vyrazíme do Laskomerskej doliny.

Nie, nebol to prvoaprílový žartík, skutočne sme sa tam stretli. Tí presbyteri, ktorí neprišli a neospravedlnili sa, zrejme predpokladali, že o takýto vtip išlo, ale my ostatní sme to pochopili ako volanie do služby a prišli sme. Veď práce bolo dosť, po jeseni ostalo lístie a k tomu sa pridal aj neporiadok po zime.

Dňa 24.05.2017 sa niekoľko členov nášho cirkevného zboru na podnet brata farára, zúčastnilo v Thurzovom dome na výstave o prenasledovaní evanjelických duchovných, počas predchádzajúceho komunistického režimu.

Človek je tvor veľmi zážitkový. Má rád kultúrne zážitky, a tak si veľmi rád zájde do kina, divadla, opery či na balet. Má rád športové zážitky, a tak chodí spaľovať energiu do fitka, na plaváreň alebo na lyžiarsky svah.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.