Image 

     Rodinky v našom zbore (a nie len tie...) sú pozvané na stretnutia každý piatok o 18:00 hod. (okrem letných prázdnin) v zborovom dome v Malachove na Banickej ulici č. 32 v obci Malachov. Všetky stretnutia sú charakterizované spoločnými modlitbami a Božím Slovom prípadne vzájomnými svedectvami. Samozrejme celý zvyšok malachovského zborového domu je k dispozícii aj našim malým ratolestiam, ktoré pod dohľadom môžu zažiť kopec srandy a zábavy hlavne s našimi super matracmi ;-).
 
     Program nepravidelne dopĺňajú rôzne prednášky spojené s programom pre deti zamerané na témy spolužitia dvoch a viacerých Božích stvorení v jednej domácnosti. Čas a priestor je odovzdaný do rúk Bohu a jeho konaniu medzi nami, aby sme sa povzbudzovali vo viere, zdieľali sa s našimi poznatkami o Božom riešení problémov v rodinách a praktickom živote každého človeka a jeden za druhého sa modlili.
 
  Ak sa chceš pridať k nedokonalým a rôznorodým ľuďom, ktorých ale spája viera v dokonalého Boha, tak príď. Radi spoznáme teba aj tvojich nabližších...

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.