Image
06/2011
  
Image
05/2011
 
Image
04/2011
 
Image
03/2011
 
Image
02/2011
Image
01/2011
Image
12/2010

 
Image
11/2010
 
Image
10/2010
 
Image
9/2010
 
Image
7-8/2010
 
Image
6/2010
 
Image
5/2010
  
Image
4/2010
    
Image
3/2010
 
Image
2/2010
 
Image
1/2010
 
Image
12/2009
                                                         

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Ján 1, 9 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, a by nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.