Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Všetko sa raz deje po prvýkrát, a tak tomu bolo aj poslednú júnovú nedeľu v našom cirkevnom zbore. Prvýkrát sme organizovali „Deň otvorených dverí“. Nebol to klasický zborový deň, ktorý sa organizuje pre veriacich členov zboru. Naším cieľom bolo vyjsť z ulity, vyjsť z múrov kostola a otvoriť sa, ukázať sa svetu, našim susedom v Radvani a nielen tam.

Ukázať, že sme obyčajní ľudia z mäsa a kostí s dvoma rukami a dvoma nohami ☺, ktorí sa vedia smiať, radi si zašportujú, podebatia... a ktorých Pánom života je Ježiš. Naše spoločenstvo tvoria ľudia všetkých vekových kategórií - od malých bábätiek cez deti, dospelých až po tých najstarších. Cieľom bolo ukázať našim susedom a známym na Pána Ježiša Krista, Jeho moc, lásku a milosť. Išlo o úplne neformálne stretnutie pri guľáši a grilovaných špecialitách. Nechceli sme hneď zahltiť ľudí Božím Slovom a evanjelizačnými prednáškami, ale len otvoriť dvere, otvoriť srdci ☺ a, zoznámiť sa navzájom. Samozrejme, ak by niekto mal záujem o Božie veci, boli sme pripravení vydať počet - zvestovať Božie Slovo, tak ako o tom hovorí Pán Ježiš v Biblii. Na Službách Božích sme boli všetci pozvaní na túto akciu s prosbou, aby každý z nás aj niekoho nového pozval.

Celá akcia oficiálne začínala o 15.00, ale Ľubka, Milan a Danka začali variť guľáš hneď po Službách Božích. A mali aj usilovné malé pomocníčky: Sáru, Zuzku, Hanku, Rútku, Sisku ☺... Pán Boh sa postaral aj o počasie. Trošku aj spŕchlo, ale potom bolo zase fajn. Návštevníci sa mohli hneď po príchode ponúknuť chutným guľášom. Grilované špeciality zas pripravoval Peťo. Mohli ste si pochutnať na grilovanej kuracinke, grilovanom hermelíne a aj losose. Naše sestry zase napiekli fajné koláče. Ďakujeme vám všetkým! V kostole mal pán farár prednášku o výstavbe radvanského kostola a následných opravách, o vzťahu rodiny Radvanských k evanjelickému cirkevnému zboru, o živote Andreja Braxatorisa Sládkoviča na radvanskej fare... Na záver všetkých informoval o akciách a aktivitách, ktoré radvanský evanjelický zbor v súčasnosti ponúka. Mirko zase robil obhliadku kostola spojenú s výstupom na vežu a obhliadku areálu fary. Na ihrisku profesionálny tenisový tréner ponúkal zadarmo ukážkovú hodinu tenisu. Deti hrali aj futbal alebo sa len tak šantili. Svojou prítomnosťou nás nečakane potešili a prekvapili Dano a Zuzka Kaczmarczykovci z Českého Tešína, ktorí pred takmer dvadsiatimi rokmi pôsobili v našom cirkevnom zbore.

Ak by niekto predsa len bol mal záujem o Boží pokrm, mohol si prečítať svedectvá našich bratov aj pána farára na vývesných tabuliach pred kostolom o tom, ako sa oni spriatelili s Pánom Ježišom. Boli tam aj ďalšie informácie ohľadom našej viery a aktivít ADAM, n.o. Radko, ďakujeme ☺. Ja osobne som veľmi vďačná za tie mocné a pravdivé vyznania našich chlapov. Nech vás Boh aj naďalej mocne žehná, aj celé vaše rodiny!

A ako to celé dopadlo? Akcia sa z Božej milosti vydarila. Sme vďační, že sa skutočne objavili aj nové alebo staronové tváre z radov detí aj dospelých. Modlili sme sa, siali sme, teda pozývali našich známych na túto akciu a teraz prosíme, aby sám Boh dal vzrast. Táto akcia mala veľký význam aj pre nás samotných, pre mňa určite. Boh nás chce aj takýmto spôsobom mobilizovať do misie, mať odvahu vyjsť s kožou na trh, vyjsť zo svojej komfortnej zóny, byť pripravený aj na odmietnutie, nehanbiť sa za vieru v Ježiša, naopak, poukázať na Neho našim známym, modliť sa za nich (to je už vyšší level). Tiež to znamená nemyslieť na seba, ale na potreby ľudí okolo nás, byť pripravený pridať ruku k dobrému dielu.

Ďakujeme Ti, Bože, že sa táto akcia mohla uskutočniť. Ďakujeme, Bože, za všetko, čo nás učíš a kam nás vo viere aj skutkoch viery posúvaš. Prosím, aby sme túžili ochotne plniť Tvoju vôľu. Ďakujeme vám všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorí ste pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri príprave Dňa otvorených dverí. Nech vás Boh bohato odmení - aj celé vaše rodiny!

Fotografie .: Autor: Katka Riečanová         

 


 

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.