Vianoce oslavujú v našich končinách všetci ľudia, či sú veriaci, alebo neveriaci. Po predvianočnom období plnom stresu, nervozity, naháňačiek za darčekmi by mal nastať povinný pokoj v duši a ľudia ako po šibnutí čarovným prútikom budú oslavovať sviatky zimy, sviatky rodiny, sviatky bujarej zábavy a plných stolov. Ale väčšinou tam chýba Ježiš, lebo mnohí zabudli, že Vianoce sú sviatky, kedy si pripomíname Jeho narodenie. Vtedy sa doslova nebo sklonilo k zemi, lebo sám Boh zostúpil na zem, aby nám priniesol pokoj, radosť, lásku, spasenie a večný život. O tom sú pravé Vianoce. Všetko ostatné je navyše, nepodstatné, pozlátka a komercia. My kresťania si však každý rok pripomíname ten úžasný dar od Pána Boha – daroval nám Svojho Syna – nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Často sa bez čakania na odpoveď pýtam svojich neveriacich susedov, prečo vlastne slávia Vianoce, keď je to oslava Ježišovho narodenia, a oni v Neho neveria alebo ho úplne odmietajú. Dnešný svet im ponúka celkom iné vianočné oslavy, propagované masmédiami a preplnenými obchodmi. V komerčnom ošiali sa zabudlo na pravý zmysel Vianoc - zabudlo sa na Ježiša. 

Rozpor medzi kresťanským a konzumným poňatím Vianoc nevnímame len na Slovensku, ale dnes už viac či menej v celom svete. Túto smutnú realitu dnešnej doby vyjadrila vo svojej básni „Ježiš - to sú Vianoce“ španielsky píšuca poetka Zaida C. de Ramón z ďalekého Portorika, ktorú si môžete prečítať v mojom preklade. Mám veľmi rada jej poéziu, lebo z každej básne tejto kresťanskej poetky cítiť hlbokú vieru a lásku k Ježišovi Kristovi. Táto báseň vyjadruje aj moje vnútorné pocity, ktoré prežívam počas obdobia adventu a vianočných sviatkov už mnoho rokov. Pri tvorbe našej evanjelizačnej relácie „Radostná zvesť“ mal Milan chuť nazvať vianočnú reláciu „Ukradnuté Vianoce“ pre ich dnešný prehnaný komerčný charakter, ale nakoniec sme sa dohodli, že ju nazveme „Nebo sa sklonilo k zemi“ podľa nášho kresťanského vnímania.

Všetkým bratom a sestrám želám pokojné, požehnané vianočné sviatky a veľmi túžim po tom, aby v každej rodine mal svoje čestné miesto Pán Ježiš nielen na Vianoce, ale aj po celý rok.

 

.: Autor: Ľubomíra Slobodová         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.