Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Ďalšej mojej poznávacej ceste, tentokrát do blízkovýchodného Libanonu, predchádzalo preštudovanie si informácií z internetu o bezpečnostnej situácii v tejto krajine. Na stránke ministerstva zahraničných vecí som sa dočítala, že situácia v susednej Sýrii je stále neistá a pretrváva aj napätie vo vzťahu s Izraelom, s ktorým je fakticky vo vojnovom stave, a teda je tu určité riziko. V krajine treba počítať s prítomnosťou spiacich buniek teroristických skupín, ktoré sa môžu aktivizovať najmä v pohraničných oblastiach so Sýriou aj v okolí palestínskych utečeneckých táborov. Medzi obyvateľstvom je aj nekontrolovateľné množstvo zbraní ešte z čias občianskej vojny. No, neboli to veľmi optimistické správy, ale naša túžba po poznaní ďalšej biblickej krajiny prevládla nad obavami.

Milí naši konfirmandi, chcem vám dnes venovať báseň, ktorú mi napísala večer pred mojou a sestrinou konfirmáciou manželka otcovho bratranca uja Jara Moncoľa, farára v malej dedinke Horný Tisovník. Tá báseň veľmi dobre vystihuje môj život s Pánom Ježišom a nech je aj barlou a pomôckou aj pre vás spolu s týmto svedectvom.

Dnes sľúbil som Ti, Jezu, drahý Pane,
že ruku vložím v Tvoje sväté dlane
a dám sa cestou žitia Tebe viesť,
že budeš môj štít, chvála, moja česť.

 

Táto služba začala už pred niekoľkými mesiacmi, sestra Mirka nám k nej už čo to napísala, avšak ešte sme stále neuverejnili postrehy tých, ktorí sú jej neoddeliteľnou súčasťou, samotným sestričkám.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš l0, 27 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.