Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Zaida C. de Ramón: Ježiš – to sú Vianoce

 

Ako túžobne je očakávaný čas Vianoc!

Treba sa zabávať, je čas oslavovať.

Aj keď nevieš, prečo oslavovať. Ak nepoznáš Pravdu,

si vtiahnutý do hurhaja okolo toho,

čo nie sú skutočné Vianoce.

Milé sestry a bratia, milí čitatelia nášho Pohľadu!

Brat Štefan Urbašík ma požiadal, aby som napísal osobné svedectvo o svojom živote s Pánom Ježišom a o tom, ako napĺňam príkaz daný Pánovým učeníkom zo Sk 1,6-8. Samozrejme, aj keby učeníci mali povestné sedemmíľové čižmy, tak by celý svet s evanjeliovou zvesťou za ich krátkeho pozemského života neobehali. Skutky apoštolov sú vzácnym svedectvom o tom, ako z moci Ducha svätého cirkev rástla najprv v Jeruzaleme, potom v Júdsku, Samárii a úlohu niesť evanjeliovú radostnú zvesť o zmŕtvychvstalom Pánovi plnili iní, najmä Saul, kresťanským menom apoštol Pavel. Šíriť evanjelium je odvtedy trvalá a stála úloha pre nás všetkých, ktorí sme tejto zvesti uverili. 

Vianoce oslavujú v našich končinách všetci ľudia, či sú veriaci, alebo neveriaci. Po predvianočnom období plnom stresu, nervozity, naháňačiek za darčekmi by mal nastať povinný pokoj v duši a ľudia ako po šibnutí čarovným prútikom budú oslavovať sviatky zimy, sviatky rodiny, sviatky bujarej zábavy a plných stolov. Ale väčšinou tam chýba Ježiš, lebo mnohí zabudli, že Vianoce sú sviatky, kedy si pripomíname Jeho narodenie. Vtedy sa doslova nebo sklonilo k zemi, lebo sám Boh zostúpil na zem, aby nám priniesol pokoj, radosť, lásku, spasenie a večný život. O tom sú pravé Vianoce. Všetko ostatné je navyše, nepodstatné, pozlátka a komercia. My kresťania si však každý rok pripomíname ten úžasný dar od Pána Boha – daroval nám Svojho Syna – nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Ak pozorne čítate náš časopis, určite ste si všimli, že v ňom pribudla ďalšia rubrika: Pohľad do misie. Pán Boh položil túto myšlienku na srdce bratovi Urbašíkovi. Hovoril o tom aj na službách Božích pred svojou modlitbou. A mňa poprosil, aby som napísala ďalší článok na tému MISIA.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Ján l3, 34-35 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.