Na zamyslenie

Urobili sme pre vás malý prieskum názorov členov nášho cirkevného zboru na tému Vianoce. Kládli sme im tri otázky o Vianociach a odpovede boli vskutku rôzne. Len si ich preštudujte a myslím, že je nad čím premýšľať. Tak požehnané čítanie.

V minulých častiach sme začali skúmať, čo Božie slovo hovorí o spasení, ako (a či vôbec) si ho môžeme zaslúžiť. Robíme tak preto, aby sme ukázali, že biblické evanjelium je iné ako to, čo učí rímsko-katolícka cirkev. Nie každý, kto sa považuje za znovuzrodeného, ním naozaj aj je. Už od čias prvej cirkvi sa začali prezentovať rôzni „Ježišovia“ a rôzne evanjeliá a my musíme rozsudzovať, ktoré je to biblické. Biblické evanjelium hovorí, že my sme boli zlí, skazení a vzdialení od Boha. Ale Boh plný milosti a lásky nás vykúpil len a len pre Svoju milosť. Je to dar, ktorí sme si vôbec nezaslúžili a môžeme ho prijať len a len vierou. Ježiš na kríži urobil tú najväčšiu výmenu - všetky naše hriechy sú zložené na Neho a celá Kristova spravodlivosť je zložená na nás. Toto dielo, požiadavka spravodlivého Boha, aby hriech bol potrestaný, je dokončené úplne, nie je potrebné a ani možné k nemu niečo pridávať. Ježiš sa za nás obetoval, jeho obeť bola dokonalá, ňou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. 

Vianoce klopú na dvere a ja by som sa rada s Vami podelila o to, čo mi Duch svätý ukázal po tieto dni cez príbeh o narodení Pána Ježiša :-). Poviem Vám, mňa samu to dosť prekvapilo. Posúďte sami :-).

V minulej časti sme sa začali zamýšľať nad tým, či evanjelium, ktoré má rímsko-katolícka cirkev je iné, ako to, ktoré je v Biblii. Biblické evanjelium sme začali skúmať preto, lebo nie každý, kto považuje Ježiša za svojho Pána, alebo za svojho záchrancu je znovuzrodený. Už od čias prvej cirkvi sa začali prezentovať rôzni „Ježišovia“ a rôzne evanjeliá a my musíme rozsudzovať, ktoré je to biblické. Biblická dobrá správa je celá o Bohu, kde my sme boli duchovne mŕtvi, žili sme v žiadostiach svojho tela, robili sme to, čo sa páčilo telu a boli sme od prirodzenosti deti hnevu. Ale Boh plný milosti a lásky nás vykúpil, len a len pre Svoju milosť. Je to dar, ktorí sme si vôbec nezaslúžili a môžeme ho prijať len a len vierou. Nemôžeme urobiť nič pre to, aby sme si ho zaslúžili. Čo bolo dosiahnuté pri našom vykúpení na golgotskom kríži? Ježiš na kríži vzal všetky naše hriechy na seba. Naše minulé, prítomné aj budúce hriechy boli zložené na Krista, Kristus za ne zaplatil, boží hnev bol vyliaty na Neho a to je to, prečo Kristus na kríži povedal: Dokonané!

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.