Táto kniha je ďalším románom v poradí od známej spisovateľky Francine Riversovej. Na rozdiel od predchádzajúcich sa však nedá zaradiť do kategórie „ženský kresťanský román“. Táto kniha nie je prioritne o manželských problémoch alebo hľadaní si partnera. Je to naozaj kniha o zbore. 

Začína sa tým, ako osamelý presbyter v chátrajúcom kostole rozmýšľa, kto nahradí ich staručkého farára, ktorý pre zdravotné problémy už nemôže viac slúžiť. Dej sa rozvíja, prichádzajú hlavné postavy a zbor sa začína budovať. Ale ako to už v živote chodí, prichádzajú aj problémy. Táto kniha neuveriteľne autenticky vykresľuje život v zbore, jeho problémy, silné aj slabé stránky jednotlivých postáv, ale aj spoločenstva ako celku. A hoci je dej zasadený do prostredia protestantského zboru v Amerike, dýcha z neho atmosféra, ktorú aj u nás v cirkvi zažívame. Autorka v úvode ďakuje mnohým manželkám pastorov, laikom, zamestnancom cirkevných zborov a spoločenstiev, učiteľom a tým, ktorí v službe prežili náročné obdobia, že sa s ňou podelili o svoje zážitky. A hoci viacerí z nich mali pocit krivdy a zranenia, napriek prežitému príkoriu zostali slúžiť naďalej. To je zrejme dôvod, prečo je román taký hodnoverný a napriek značnému rozsahu (kniha má 470 strán) sa dobre číta. Ak by som túto knihu mala k niečomu pripodobniť, bol by to román, ktorý vyšiel svojho času vo vydavateľstve Polárka: Skala srdca. Aj to bol román o živote zboru a odohrával sa v škandinávskom prostredí. V jednom komentári ku knihe A zaznel šofar bolo napísané, že je to „Riversovka pre mužov“. A skutočne je to kniha pre pracovníkov v zbore, ktorí tam môžu nájsť veľa z toho, čo sami zažívajú, ale aj nové inšpirácie na premýšľanie. Upozorňujem, že táto kniha nie je veľmi vhodná ako darček pre neveriacich, nie je to evanjelizačná literatúra a myslím, že neveriacich by ani nezaujala. Je to kniha pre tých, ktorí žijú v zbore a zborový život ich zaujíma. Tak vám prajem príjemné čítanie!

 

.: Autor recenzie: Danica Zajdenová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.