V posledných dňoch kalendárneho roka 2019 sme v spolupráci s Detskou misiou a našou neziskovkou Adam uskutočnili už štvrtý ročník evanjelizácií detí na prvom stupni Základnej školy v Radvani. 

Viete, že vianoce slávime kvôli kameňom? Takto sme začali každú z troch 45-minútoviek v stredu 18.12.2019. Samozrejme, že deti s nami nesúhlasili, ale ako sme postupovali programom, veríme, že prijali toto svedectvo. Naše srdcia sú totižto zaťažené hriechom, čo ich robí kamennými. Keď sa hneváme, kričíme, alebo sme sebeckí a nechceme sa podeliť, toto boli prípady, kedy museli aj deti priznať, že majú srdcia akoby z kameňa. Čo s tým ale chceme robiť? Božie Slovo hovorí v Ezechielovi 36, 26 toto: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ Na základe výkladu vychádzajúceho z tohto verša sa deťom vysvetlil princíp premeny ich srdiečka na srdiečko láskavé (pre detskú myseľ prijateľnejšie ako mäsité hoc s rovnakým biblickým významom). Na konci ešte zaznela výzva pre malých žiačikov, ak budú mať problém a túžili by niečo spraviť so svojím srdiečkom, nech prídu a poradia sa s pani učiteľkou Evkou. Deti počúvali a po skončení sa niektorí aj pýtali a snažili sa dotvoriť si vysvetlené tak, aby to vedeli „stráviť“.

Ďakujem Bohu, že mi dal spôsob ako sa môžem uvoľniť z práce a ako môžem počas svojho voľna byť účastný na takejto akcii. Ďakujem Pánovi za to, že nám dal možnosť priniesť evanjeliovú zvesť 70-tim deťom a aj z nás robí tím, ktorý plní Jeho vôľu a buduje Božie kráľovstvo tu na tejto zemi. Je to všetko milosť, ktorá nám prichádza priamo z neba a je to pre mňa úžasný dôkaz toho, ako nás Boh miluje, napriek tomu, že sme ešte stále takí nedokonalí. A nakoniec Ďakujem aj za to, že Boh dal vzrast zasiatemu Slovu a hneď piatkové ráno oslovil srdiečko jednej žiačky, ktorá sa ráno pohádala s bratom. Oslovená zvesťou prišla hneď ráno za pani učiteľkou Evkou a chcela zmeniť svoje srdiečko. Spolu si dohodli stretnutie a na ňom sa potom spolu modlili, aby jej dal Pán Boh odpustenie do srdca jej bratovi a aby jej dal ochotu byť zase pripravená ponúknuť pomoc. Sú to zázraky a my to musíme vyznať. Nie je to naša zásluha, je to Božia mocná a láskavá ruka, ktorá nás takto požehnáva. AMEN!

.: Autor: Martin Drienovský         


 

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.