Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Pán Boh požehnal tieto jesenné dni a požehnal aj jesennú brigádu, ktorá bola v sobotu 17. 11. 2018. Od deviatej hodiny sme pracovali ako mravce, pretože je napísané v Prísloviach v Biblii: „Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel.“ (Pr 6, 6) A my sme nelenili a hrabali sme lístie, dávali sme ho do vriec a nosili do kontajnera. Zametali sme chodníky a aj pred farou niektorí sekali vyschnuté stromčeky. To, čo posekali, nosili opäť do kontajnera tak ako lístie.

Ďakujem Bohu, že máme dobrých spolupracovníkov, ktorí nám navarili guľáš. Bez práce nie sú koláče, známe to porekadlo, ktoré sme ten deň zachovali. Pílili sme aj drevo a niektorí si pri práci aj spievali biblické kresťanské piesne. Pri práci sme sa tiež niektorí porozprávali o Bohu a o živote na Zemi. Táto brigáda ukázala jedno: S Ježišom a Jeho požehnaním zvládneme všetko. Dokonca aj deti pracovali veľmi usilovne a bolo vidieť, že všetko bolo riadené Božím Duchom. Boh je dobrý, silný a mocný a treba si uvedomiť, že bez Boha by sme ani nevstali a nemuseli sme sa dožiť tohto a ani iného dňa. Aj keď je práca niekedy ťažká, je určite prospešná. Boh povedal: „V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme.“ (1.M 3, 19) Je to síce trest za svojvoľnosť, ale aj poslúchnutie takéhoto trestu je pre človeka požehnaním, pretože plní Božiu vôľu. Je to určite lepšie, ako žiť svojvoľne a vyhýbať sa práci.

Možno si niektorí ľudia povedia: „Či Boh žehná len prácu?“ Určite nie! Práca je len príkladom toho, čo je prospešné pre človeka. Boh žehná aj roznášanie evanjelia a aj učenie, pretože je to vždy v súlade s Božou vôľou. Všetko nasvedčuje, že je to zázrak, keď sa ľudia podujmú na takúto brigádu, keďže vôbec nemusia. Lenže keby sme sa nepoddali, tak nám to tu na fare celé zarastie a zošpatnie, a to by nebolo dobré svedectvo o našej usilovnosti pre tento svet. A to predsa nechceme! Nakoniec, veď aj Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja (1.Kor 14, 33).

Dúfam, že aj ďalšia brigáda bude taká požehnaná, ako bola táto.

.: Autor: Jakub Riečan         


 

Druhé sobotné októbrové ráno 13.10.18 o 9.30 sme sa zišli 19-ti pred radvanskou základnou školou, aby sme využili posledný slnečný víkend babieho leta. Pán Boh nám nadelil krásne slnečné počasie. Už ráno bolo nádherné.

Dňa 28.10. 2018 v nedeľu zaznel v našom kostolíku oznam o akcii Zborového dňa, ktorá sa mala uskutočniť v ten deň o 16:00 hod. Predpoveď počasia však nebola veľmi príjemná, čo zrejme do veľkej miery ovplyvnilo aj rozhodovanie členov zboru či prídu, alebo nie. Nakoniec to ale o štvrtej poobede nevyzeralo vôbec na dážď a ukázalo sa na chvíľu aj slniečko.

Na poslednú septembrovú sobotu bol naplánovaný výlet na Pustý hrad nad Zvolenom. Na túto jesennú prechádzku som sa veľmi tešila. Celý týždeň sedím v kancelárii, svalstvo stuhnuté...

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš l0, 27 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.