Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Poniektorí sme si ešte ani nestihli vybaliť veci zo SEM-festu a už sme balili opäť...Tento raz to bol výlet rodiniek. V dňoch 11.-16.7.2022 sa uskutočnil rodinný výlet nášho cirkevného zboru na Teplom vrchu. Zúčastnilo sa ho cca 20 dospelých a 25 detí spolu s bratom farárom a jeho pani manželkou Dankou.

V Božom Slove je jasne napísané, z čoho pramení radosť a požehnanie v našich životoch. Pán Boh nám jasne hovorí, „...aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky (Žalm 133, 1 – 3).“ Tieto slová jednoznačne potvrdzuje aj deň otvorených dverí, ktorý sa konal tretiu júnovú nedeľu.

Semfest, resp. festival organizovaný Spoločenstvom evanjelickej mládeže, skrátene SEM sa tohto roku konal 7.7. – 10.7.2022 neďaleko Banskej Bystrice, konkrétne vo Zvolenskej Slatine.

A zase výletná sobota. Keď som ráno vstával, bol som zvedavý, čo nové prinesie vychádzka na Pánsky diel. Ako zvyknem písať v niektorých svojich správach z našich výletov, vždy mi Pán dá nejakú myšlienku a nejaký odkaz. Inak to nebolo ani v tú krásnu sobotu, 7.5.2022.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.