Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Dnes sľúbil som Ti, Jezu, drahý Pane,
že ruku vložím v Tvoje sväté dlane
a dám sa cestou žitia Tebe viesť,
že budeš môj štít, chvála, moja česť.

Ja sľúbil som Ti dobrým byť
a v skúškach žitia zvíťaziť.
Dnes sľúbil som – však zajtra,
keď svet zavolá,
či duša krehká v strachu zvodom odolá?!

Neopusť ma však, Spasiteľu milý,
a podopri v ťažkej zápasu chvíli,
nech v bahno hriechu neklesám,
stoj pri mne, Kriste Pane, sám. 

A keď sa v boji zachovám i zradne,
keď každá moja dobrá snaha padne,
na svedomie zaklop, milostivý Pane,
a vezmi ruku znovu v Tvoje sväté dlane.
Amen.

.: Autor: Anna Moncoľová         

 


Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš l0, 27 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.