Počas letných mesiacov, keď skoro každý chodí na dovolenky, alebo chodí navštevovať rodinu, tak sa určite stalo, že chýbal v radvanskom kostole na Službách Božích a mal možnosť si vypočuť kázne z rôznych kostolov od rôznych farárov, či buď osobne, alebo aspoň vypočuť z rôznych zdrojov.

Počas letných prázdnin som s rodinou navštevovala ako obvykle radvanský kostol, ale počas dovolenky na Teplom Vrchu sme navštívili kostol v dedine Hrušovo. Bol to starý kostol a dovolím si povedať, že bol dosť v schátranom stave. Hneď po niekoľkých minútach v ňom, som dostala alergiu a začala som kýchať a sopliť. V mojom vnútri mi začali pracovať myšlienky, ako kedysi ľudia stavali v každej dedine a v každom meste kostoly a chodili tam ľudia s celými rodinami. A teraz, keď sa na to z nadhľadu pozrieme, tak tie kostoly v dnešnej dobe chátrajú, nemá sa o nich kto starať, a ak sa aj nájdu ľudia, ktorí sa snažia, ako tak si ich udržať čo najdlhšie, tak si položíme otázku:,,a pre koho to robia?“ V uvedenom kostole aj s farárom a s kantorkou bolo asi 7 domácich ľudí. Dosť smutné vzhľadom na to, že pred mnohými rokmi tam chodili ľudia skoro z celej dediny a teraz len 7 ľudí. A takýchto schátraných a prežívajúcich kostolov je strašne veľa na Slovensku a vo svete. Smutné na tom je, že keď si porovnáme populáciu z minulosti cca 50 rokov, 100, rokov, 500 rokov dozadu, tak bolo oveľa menej ľudí ako v dnešnej dobe. Aký paradox. Vo svete pred 300 rokmi bolo menej ľudí na svete, ale kostoly boli plné a teraz je oveľa viac ľudí a v kostole nachádzame ľudí buď po jednotkách a vo väčších mestách len po desiatkach.,,Kde sú tí ľudia? Kam sa stratila viera v Boha?“ Keď sa postaví farár kázať Božie slovo, tak verím tomu, že to má ťažké, keď sa pozrie na ten prázdny alebo poloprázdny kostol. Naozaj bratia farári v dnešnej dobe majú neľahkú úlohu kázať ľuďom, aby vlastne ľudí udržali v kostoloch, aby ich kázne zaujali a vrátili sa ľudia aj nabudúce a aby ich viera neupadala. Počas Služieb božích, si myslím, je kázeň brata farára alfou a omegou. Jeho úlohou je vyučovať ľudí cez Božie Slovo, ako to pred 2000 rokmi robil Ježiš. Preto si myslím, že môžeme len získať, ak si vypočujeme aj kázne od druhých bratov farárov, alebo ich zástupcov. Letné mesiace sú na to ideálne. Ale ak sa Vám náhodou podarilo byť každú nedeľu v našom kostole, tak verím tomu, že Vám neuniklo a mohli ste pocítiť zmenu a vypočuť si počas zastupovania brata farára dve kázne - od nášho dozorcu Martina Drienovského a presbytera Radovana Riečana. Mohli ste získať iný pohľad na Božie Slovo, poprípade si ho len utvrdiť, ktoré v uvedených kázňach bolo naozaj precítené a kázne poukazovali na Božie Slovo, ktoré reálne koná v našich životoch. Naši bratia Martin a Radovan sa snažili využiť každú minútu počas kázne, aby nás nasmerovali na hlbšie vnímanie a pochopenie Božieho Slova. Slovo Božie máme neustále študovať, zamýšľať sa nad ním a žiť s ním v našom každodennom živote. Amen.

.: Autor: Jana Klimentová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 1, 5 Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.