Čísla v zátvorke sú čísla v mládežníckom spevníku, ktorý je uverejnený vpravo v časti "Na stiahnutie".

 1. Poď, teraz je čas vzdať chválu(212) - (Come, now is the time to worship)
  Autor: Brian Doerksen
 2. Pieseň chvály(161)
  Autor: Miroslav Tóth
 3. Nech všetko čo má dych(414) - (Let everything that has breath)
  Autor: Matt Redman
 4. Poď na vrch premenenia(442)
  Autor hudby: Eva Drienovská, Autor textu: Ján Kollár
 5. Verím(441)
  Autor: Štefan Beňa
 6. Tancuj a veseľ sa(432)
  Autor hudby: Martin Drienovský, Autor textu: Ján Kollár
 7. Hospodin nedá ti viac(4)
  Autor: Zuzka Kaczmarcyková
 8. Pred Tvoju tvár prichádzam(436)
  Autor hudby: Martin Drienovský, Autor textu: Ján Kollár
 9. Teba Pane chválim(433)
  Autor hudby: Martin Drienovský, Autor textu: Ján Kollár
 10. Chcem ťa uctievať(432)
  Autor hudby: Martin Drienovský, Autor textu: Ján Kollár
 11. Otče ťa chválim(163) - (Glorify Thy name)
  Autor: Donna Atkins
 12. Aj keby nekvitol fík(259)
  Autor: Miroslav Tóth
 13. Nech ťa v deň(435)
  Autor hudby: Martin Drienovský, Autor textu: Ján Kollár
 14. Buďte požehnaní
  Autor: Martin Drienovský

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.