Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Toto zamyslenie je určené hlavne tebe, človeče, (či si už muž, alebo žena), ktorý vo svojom živote nejakého Boha asi moc neriešiš. Možno si sem prišiel z donútenia, možno zo zvedavosti, možno kvôli peknej vianočnej atmosfére, ale v konečnom dôsledku je to aj tak jedno. Ak sa služby Božie ešte nezačali, alebo ti je už dlho z tých, pre teba nezaujímavých rečí a iná možnosť ako to tu „prežiť“, okrem otvorenia tohto navonok nezaujímavého časopisu nebola, tak skús sa ešte trošku premôcť a nad nasledovnými riadkami troška zamyslieť.

Naše poznanie sveta je založené hlavne na našej skúsenosti. Vieme sa rozprávať o tom, čo sme videli, čo sme mohli chytiť, s čím máme osobnú skúsenosť. Vieme, že je veľký rozdiel medzi tým, keď o niekom počujeme alebo o ňom čítame a medzi tým, keď toho človeka spoznáme osobne.

Kritika je dnes považovaná za súdenie, vyzdvihovaná je tolerancia. Je to logické: v postmodernom svete neexistuje pravda, len osobné postoje, pocity, preto jedinou hodnotou, ba až dogmou, je tolerancia.

No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo také? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. I vstanúc mladší z nich, vzali ho, vyniesli a pochovali. Asi o tri hodiny nato prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo. Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali pole? Prisvedčila: Áno, za toľko! Peter jej odpovedal: Prečo ste sa dohovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho? Ajhľa, nohy tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi; vynesú aj teba! Hneď nato padla mu k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu; vyniesli ju a pochovali k manželovi. Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.  (Skutky 5, 1-11)

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.