Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Keby si bol Bohom, ktorý je reálny, ale neviditeľný, čo by si urobil, aby si sa dal poznať ľuďom? Pre náš rozum je nemožné predstaviť si nekonečného Boha, ktorý nie je obmedzený časopriestorom. V minulej časti sme písali o tom, že Boh sa nám dal spoznať skrze Ježiša, ktorý sa prisťahoval do nášho susedstva, ktorý prišiel žiť medzi nás, ktorý sa stal jedným z nás a predstavil nám Božiu slávu.

Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Pr 11, 22

Veľakrát  premýšľam nad tým, o čom do budúcna písať. Obvykle mi napadne myšlienka, že už všetko dobre poznáme. No ustálená poloha známych pohorí ma utvrdzuje v tom, že svojou vierou ešte stále žiadnu horu nik nepreniesol, a preto môžem v „omieľaní“ už počutého pokojne pokračovať ďalej :-).

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.