Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Pseudovedecké „hádky“ vždy politicky zafarbené, či bola genocída Arménov alebo nie, sú len pláštikom lží zakrývajúcim príšerný fakt, že sa jednalo predovšetkým o snahu totálne zlikvidovať kresťanov všetkých možných vyznaní v Osmanskej ríši v mene islamu. Náboženský cieľ  je prekrytý zjavnými politickými kalkuláciami a popieranie faktov, dokonca písomne dostatočne zdokumentovaných,  len ukazuje na pokrytectvo imperiálnych štátov a lživý charakter ich vedúcich síl.

Pruský kancelár Otto von Bismarck tvrdo realizoval politiku zjednotenia nemeckých krajín v 60. rokoch  19. storočia. Aj  Lamač v Bratislave  bola svedkom  jeho pochodujúcich nezastaviteľných okupačných vojsk v roku 1866. Napoleon III. videl v zjednotení nemeckých štátov ohrozenie záujmov Francie a v roku1870 sa dopustil osudnej chyby, keď vyhlásil Prušiakom vojnu. Počas niekoľkých šarvátok boli francúzske vojská zatlačené do defenzívy a úplnou katastrofou bola bitka pri Sedane, kde bol Napoleon III. zajatý a víťazní Prušiaci si nadiktovali, čo chceli.

V predchádzajúcich dieloch som viackrát citoval a odvolával sa na znalca islamu pána Billa Warnera. Napísal som, že ním uvádzaný údaj o 250-tisíc zavraždených kresťanov islamistami v druhej polovici 19. storočia je nízky a vôbec nespomína straty civilného obyvateľstva balkánskych Slovanov, ako bola napríklad tragédia v Bataku.

Kresťanstvo a islam v 2. polovici 19. storočia

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.