Na zamyslenie

Toto zamyslenie je určené hlavne tebe, človeče, (či si už muž, alebo žena), ktorý vo svojom živote nejakého Boha asi moc neriešiš. Možno si sem prišiel z donútenia, možno zo zvedavosti, možno kvôli peknej vianočnej atmosfére, ale v konečnom dôsledku je to aj tak jedno. Ak sa služby Božie ešte nezačali, alebo ti je už dlho z tých, pre teba nezaujímavých rečí a iná možnosť ako to tu „prežiť“, okrem otvorenia tohto navonok nezaujímavého časopisu nebola, tak skús sa ešte trošku premôcť a nad nasledovnými riadkami troška zamyslieť.

Pravdepodobne asi vedome nikto z nás v živote fyzicky nekontroloval pravdivosť výroku o tom, že elektrika v zásuvke môže „potriasť“. Niekedy dávno, keď sme boli ešte malí, nám rodičia povedali. No - no - no, tej zásuvky sa nedotýkaj a nič do tých dierok nepchaj, lebo ťa to potrasie a dokonca ťa môže aj zabiť!

Kritika je dnes považovaná za súdenie, vyzdvihovaná je tolerancia. Je to logické: v postmodernom svete neexistuje pravda, len osobné postoje, pocity, preto jedinou hodnotou, ba až dogmou, je tolerancia.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.