Chcem sa s vami podeliť o jednu moju skúsenosť, ako úžasne vie Boh zasiahnuť práve v čase, keď to človek najviac potrebuje. Pre niekoho to možno bude nepodstatná maličkosť, ktorej netreba venovať žiadnu pozornosť, ale pre iného to môže byť dosť dôležité. 

Jedného dňa sa ma dosť nepríjemne dotklo správanie sa mne blízkeho človeka. Moja reakcia v takej situácii je, že sa uzavriem do seba a vtedy najradšej vyhľadám samotu. Trvá mi potom niekoľko hodín, alebo možno aj pár dní, pokiaľ to vnútorne spracujem a dostanem sa do normálu. Nepokoj, hádky a konflikty z tej duše nemám rada, no stáva sa. Keď som nad tým rozmýšľala a bolo mi ťažko na duši, zrazu prúd mojich myšlienok prerušilo cinknutie mobilu a upozornenie, že som dostala nejakú správu. Veľmi som nemala chuť ju prečítať, ale po chvíli som predsa podľahla zvedavosti a na moje veľké prekvapenie, tá prichádzajúca správa priamo reagovala na moju aktuálnu situáciu. Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné! V tej správe sa písalo približne toto: 

„Ľudia sa vo svojom živote cítia veľakrát urazení a nešťastní tým, čo im niekto urobil, alebo povedal. Ale nikto vás neurazil! Zranili vás vaše nesplnené očakávania, v ktoré ste verili. A očakávania vytvárate vy svojimi myšlienkami, ktoré sú imaginárne. Sú to vaše predstavy o tom, ako by sa ľudia mali správať. Ubližujú vám vaše myšlienky a to bolí. Jedným z najväčších zdrojov konfliktov a urážok je snaha vnútiť druhému človeku svoj názor a usmerňovať jeho život. Nič nás nedokáže sklamať viac ako naše očakávania. Snažme sa preto naučiť, aby tie očakávania boli reálne. Spoliehajme sa len  na Pána Boha, nič nevyčítajme, berme každého aký je ... aj keď je to veľakrát  ťažké.“ 

A ja dodávam, odpúšťajme si!  Po prečítaní týchto slov mi do duše začal vstupovať pokoj, ale nie taký obyčajný, ale ten Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Žasla som nad tým, ako ma Pán Boh oslovil prostredníctvom neznámeho pisateľa v tú najvhodnejšiu chvíľu, naznačil mi cestu a dal mi aj inšpiráciu zamyslieť sa  nad sebou a mojimi postojmi. Vďaka Ti za to Otec môj nebeský. Milujem Ťa!  Shalom!

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.