Na zamyslenie

Svetoznámy vedec Albert Einstein sa narodil v r. 1879 v nemeckom Ulme do sekulárnej židovskej rodiny, ktorá však nedodržiavala židovské zvyky. Navštevoval katolícku ľudovú školu a údajne trpel poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndrómom. Je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20.storočia. Do vedy priniesol nevídanú revolúciu vytvorením slávnej teórie relativity. Je autorom mnohých ďalších objavov v oblasti teoretickej fyziky, kozmológie a od r. 1921 je nositeľom prestížnej Nobelovej ceny. Na protest proti nacizmu a proti rasovému prenasledovaniu v Nemecku emigroval do Švajčiarska a neskôr do USA. Excentrický génius, zobrazovaný s fajkou, husľami a strapatými vlasmi bol veľmi obľúbený ako výborný vedec a charizmatický človek. Mal nadštandardný spôsob myslenia, vďaka ktorému ľudstvo dostalo možnosť pozerať sa na svet aj inými očami.

(Aj dnes nadväzujeme na predchádzajúce témy 1, 2, 3, 4, a 5). Z vlastných skúseností viem, že sa táto zložitá téma rieši čoraz viac. Spoločnosť je touto témou masírovaná denne. Takto sú ľudia v spoločnosti vedení za pravdu uznávať veci, ktoré ich priam energicky odlučujú od akýchkoľvek diskusií o Bohu. A keď sa odhodlajú prehovoriť, je chlad týchto názorov pokladaných za pravdu priam bolestivý - Predstave dobrého Boha veria iba extrémne naivný ľudia. Ak sa ktokoľvek rozumný poobzerá okolo seba, musí pripustiť 2 veci.

Každý deň sa v bežnom živote stretávame s množstvom symbolov. Niektoré sú všeobecne známe a vďaka nim sa dorozumieme aj bez slov na celom svete. Symbol je taký objekt, obraz, socha, písané slovo, zvuk, alebo konkrétny znak, ktorý zastupuje niečo na základe istej asociácie, alebo podobnosti a vyjadruje ich vnútornú jednotu. Symbolom je obvykle aj vizuálny znak, alebo emblém, ktorý má zmysel pre určitú skupinu ľudí. Je jednoduchý svojou formou, ale bohatý a hlboký svojim významom.

(Už opäť nadväzujeme na predchádzajúce témy 1, 2, 3 a 4). Čo nám tvrdí dnešná spoločnosť: Každý z nás priznáva, že keby všetci dodržiavali 10 Božích prikázaní, bol by tu raj. Strach pred Božím trestom nás má motivovať, aby sme začali žiť lepší život. Boh nám dal jasné pravidlá, ako máme žiť. Sú to pravidlá, ktoré nám majú zabezpečiť dobrý život a Bohu slávu. Aj keď videl, že to úplne nezvládame rozhodol sa, že sa zľutuje. Zvolil plán „B“ Ježiša Krista, a tým „iba čiastočne“ zaplatil za naše chyby. Dal nám šancu, ale nič nebude len tak zadarmo.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.