Zdravím. Volám sa Rado, v Ra2nskom zbore pôsobím ako presbyter a chcel by som ti, človeče, povedať niečo o tej úplne, že najlepšej veci, ktorá ma osobne v živote postretla. 

Á, vidím, že už si začal rozmýšľať, čo to asi môže byť. Ty si teeda, ty to chceš uhádnuť ešte skôr, ako to poviem, ale nie-nie, nie je to množstvo peňazí na mojom účte. To určite nie. Úplná, že zima. Ako? Že je to ten môj krásny tátoš v garáži? Áno je pekný, ale ani ten to nie je. No, ideš na to správne, priam citovo. Áno, mám super manželku a dve super deti, ale ani to nie je tá najlepšia vec. Ale už je to teplejšie. Čo, to nemyslíš hádam vážne? Teraz v tom najlepšom si už v koncoch a vzdávaš sa? No nič, nevadí. Pred mnohými rokmi by som na tvojom mieste bol v koncoch už aj ja. A tak ti to tajomstvo radšej prezradím. Najlepšia vec môjho života je tá, že si ma našiel Pán Boh. Počkaj-počkaj, nič nevrav! To ešte nie je všetko. A On ma vyzval, aby som Ho nasledoval a ja som tú Jeho výzvu neodmietol. Tak, až teraz je to všetko. Čo, čo sa stalo? Čo sa tak zvláštne tváriš? Á. Ty si z tejto informácie asi sklamaný, však? Také niečo si vôbec nečakal? Ale neboj sa. S tým Bohom to nie je až tak zlé, ako sa ti na prvý pohľad môže zdať. 

No dosť bolo humoru. Pri pohľade na to strnulé a vážne kresťanstvo som schválne začal takto netradične žartovne, aby som ti, človeče, trošku vzbudil pozornosť. Pán Boh mi, ako veriacemu človeku, okrem iných dobrých vecí do života dáva samozrejme aj radosť, a preto v istých situáciách dokážem aj takto zažartovať. Avšak vo všetkom mi ukazuje aj hranice prospešnosti danej veci. Keby som napríklad v takomto žartovaní pokračoval aj naďalej, tak by som už začal pôsobiť bláznivo, pretože by som prekročil určitú nepísanú únosnú hranicu. A tak by sa to moje žartovanie v tvojich očiach mohlo zmeniť na pohoršenie. Lebo ty takéto žarty napríklad nemusíš. A ak by si sa nepohoršil ty, tak niekto iný určite, veď to nepočúvaš sám. A to by som samozrejme nechcel. No a práve takéto rozpoznávanie hraníc je tá jedna z „x“ výhod, ktorú mi Pán Boh skrze vieru do života dáva. Pán Boh ma učí rozsudzovať veci života tak, aby som získal múdre srdce a aby som vedel správne rozlíšiť, čo je pre môj život a moje vzťahy ešte prospešné a čo už nie. A tak ma vlastne chráni od mnohého zlého, ktoré by na mňa prišlo, ak by som tieto hranice nerozpoznával a nerešpektoval.

Ďalšou výhodou viery v Pána Boha je to, že mi otvoril oči, aby som uvidel veci, ktoré boli v čase mojej nevery predo mnou skryté. A to, čo mi ukázal, ma vskutku odrovnalo! Zrazu som uvidel, akú hodnotu mi Pán Boh skrze vieru do života vlastne dával a ja som ju pritom nevidel. Túto hodnotu však teraz opíšem radšej obrazne, pretože ak ešte v Neho, človeče, neveríš, tak isté veci by si nemusel správne pochopiť. Pán Boh mne, chudobnému človeku, zdarma a bezúročne do života dával miliardu EUR, aby ma ňou potešil a ja som ju počas svojej nevery vždy odmietal. A namiesto toho som mu vo svojej bláznivosti pred očami mával svojou medenou päťcentovkou a hrdo som mu hovoril: „Toto je tá pravá hodnota. Svoju miliardu si nechaj. Ja ju nechcem.“ No a tak som si aj ja časom uvedomil, akým chudáčikom som to ja s tou mojou päťcentovkou vo vrecku, tak dlhú dobu svojho života vlastne bol. 

Ďalej mi Pán Boh do života dal skutočný zmysel a tie nezmyselné, dočasne sa trblietajúce pozlátka mi nahradil rýdzim zlatom. Avšak najprv som si aj ja musel naživo okúsiť moc tých pozlátok. Veď ako ináč by som potom mohol oceniť hodnotu zlata? Aj ja som sa najprv musel narodiť pre hory, pre bicykel, pre počítač, pre obdiv lietadiel, pre pesničky z 80-tych rokov, pre parožie, pre vypchaté zvery na stenách, pre výrobky z dreva, neskôr pre beh a mnohé iné. A keby mi na tom všetkom Pán Boh neukázal tú pominuteľnosť a márnosť toho všetkého, tak by som skutočne nemohol zatúžiť po niečom nepominuteľnom, večnom. No a tak ten skutočný zmysel, ktorý mi do života Pán Boh dal, spočíva v tom, že som dokonale pochopil, ako vskutku na ničom inom v mojom pozemskom živote nezáleží, ako len na návrate k Nemu. Pretože ak sa k Bohu navrátim, nič nestratím, ale naopak, mnohé ešte aj získam. Získam radostný, ale aj večný život s Ním.

A preto, človeče, ak ešte v Pána Boha neveríš, tak dobre zváž, či vo vymenovávaní týchto dobrých vecí nechceš so mnou svojím časom pokračovať už aj ty. A ešte jedna vec. Nevyuži toto moje nedokonalé svedectvo k odmietnutiu spomenutej Božej miliardy. Bola by to pre teba skutočne večná škoda. AMEN.

.: Autor: Radovan Riečan          


 

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

2 Timotejovi 1, 7-8 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda zo svedectvo o našom Pánov, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.