Ahojte, volám sa Jakub Riečan, mám 15 rokov a pripravil som si toto svedectvo o svojom živote so živým Bohom. 

Vďaka Božej milosti som sa narodil do kresťanskej rodiny a tam sa to všetko začalo. Rodičia ma od malička vychovávali k viere v jediného Boha. Chodili do kostola a ja na besiedku a tam mi hovorili o Bohu prostredníctvom biblických príbehov. Po čase som tie príbehy už vedel naspamäť, lebo som ich veľakrát počul. Až neskôr, keď som bol o niečo dospelejší, som poznal, že to neboli rozprávky, ale skutočné biblické udalosti. Začal som veriť, že sa naozaj stali. Od malička som bol správne vedený k Bohu. Ja som nebol ateista, a preto žijem s Bohom a stále rastiem vo viere a poznávam Boha viac a viac a chcem ho spoznávať aj naďalej. A prečo? Lebo v Ňom som našiel zmysel života. A kto je ten Boh, v ktorého verím? Je to biblický, skutočný Boh, ktorý poslal svojho Syna na svet spasiť hriešnikov a zachrániť ich od budúceho hnevu. Neskôr som objavil Prorockú biblickú knihu Zjavenie Jána, lebo hovorila o druhom príchode Pána Ježiša Krista a o konci sveta. Aj to ma viedlo k viere v živého Boha. Keď som objavil tú knihu, nadšene som začal hovoriť spolužiakom v škole o príchode Ježiša Krista a o konci sveta, čo bola chyba, lebo najprv som bol na posmech, neskôr som bol problém triedy. Trpel som pre Krista, no aj tak nebolo rozumné hovoriť o konci sveta. Neskôr som to pochopil a Pán ma v škole zbavil nepriateľov, čo ma spochybňovali a vysmievali sa mi s celou triedou. V tom čase som ožil vo viere v Boha. Od malička som miloval hru na zubára, možno viac ako Boha. Mal som skutočné zubárske nástroje, vlastnú ambulanciu v izbe, ordinoval som ako zubár, no asi o 5 rokov som sa sklamal v hre na zubára a prežíval som najťažšie obdobie v živote, lebo ma prestalo baviť niečo, na čom som skoro postavil celý svoj život. V tomto veľmi ťažkom období som spoznal Boha viac ako pred tým a postavil som svoj život na Bohu. Poznával som Boha viac a viac a stále Ho všemožne poznávam a rastiem vo viere v Neho ako strom zasadený pri vode. Poznávam Ho rôznym spôsobom, napríklad cez Bibliu - slovo Božie, cez biblické príbehy, cez modlitby a prosby, cez prechádzky v prírode, cez svedectvá iných kresťanov, cez rádio Sedem aj cez pokušenia a ťažké situácie. Často si čítam slovo Božie. Žijem s Bohom, rozprávam sa s Ním, lebo som uveril, že svojou vierou v Ježiša Krista som ospravedlnený Jeho krvou. Som zmierený s Bohom a len vďaka tomu môžem mať vzťah s Ním, inak by to nebolo vôbec možné, lebo Boh je svätý, bez hriechu a ja som človek s hriechom, ale vďaka Ježišovej milosti, že zomrel za mňa, som očistený od akéhokoľvek hriechu a nielen to. Dostal som nezaslúžený dar od Boha, a to večný život v Jeho kráľovstve. Ako znovuzrodený človek som prečítal celú Bibliu, aby som sa učil o tom, aký je biblický Boh. A čo som zistil? 

Boh je milosrdný, milostivý, trpezlivý, ľútostivý, verný a spravodlivý, nenávidí hriech aj toho, kto hreší a nechce činiť pokánie. Všetci hriešnici sú odsúdení na večnú smrť, ale Boh vydal svojho dokonalého syna na smrť, aby celý svet našiel v Bohu večný život. Biblia je pravda, hovorím z vlastnej skúsenosti. Bibliu stále čítam, modlím sa k Bohu, prosím Ho o milosť a ďakujem mu za to, čo mi z lásky dal. Často mu spievam aj kresťanské piesne a niekedy ma naplní Duch Svätý až tak, že z celého svojho srdca chválim Boha a z celej sily oslavujem Jeho meno. Toto všetko naozaj rád robím, lebo verím, že milujem Boha, ako každý iný znovuzrodený kresťan. Ako každý Boží služobník každodenne padám a niekedy cítim veľkú úzkosť. V ťažkých chvíľach zaujmem zlý postoj v skúške, veľakrát neobstojím, učiť do školy sa mi nechce a nie vždy mám Boha na prvom mieste vo svojom živote. Myslím si, že diabol ma už veľakrát ako každého iného znovuzrodeného kresťana chcel zbaviť viery a vziať mi všetku nádej, ktorú mám, cez učenie falošných prorokov, ktorými sú falošní kresťania s falošným učením, cez rozhovor s neveriacimi a cez mnohé iné spôsoby. Ja túžim dobre konať, ale konám zle, ale v každej ťažkej chvíli, ktorú som prežil, sa Pán, môj Boh, nakoniec veľmi oslávil a posilnil moju vieru v Neho. Okrem toho On vyriešil každý môj problém. Nikdy ma neopustil, aj keď som si to vo svojej hriešnej mysli myslel, že ma opustil. Dokonca som si niekedy myslel, že neexistuje. Mal som nato svoj dôvod, že som si to myslel. Avšak Ježiš, môj Spasiteľ, ma zachraňoval a posilňoval a ja som na konci každej ťažkej situácie zaplesal od radosti, že je so mnou ako mocný hrdina. 

V každej zlej situácii ma Boh uzdravil, potešil, posilnil, povzbudil a zvíťazil. Mám len 15 rokov, no zažil som toho vo svojom živote veľmi veľa, čo sa týka pána Boha. A vám, ktorí toto čítate, želám z celého srdca, aby ste poznali Boha a odovzdali mu svoj život, vzdali sa svojho doterajšieho spôsobu života a obrátili sa k Bohu, lebo čas sa kráti a milosť Božia môže v týchto dňoch skončiť. A potom bude neskoro, keď Ježiš príde. Ale teraz je čas spasenia. Amen.

.: Autor: Jakub Riečan          

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš l0, 27 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.