Stalo sa

Pôjdeme sa niekam prejsť, už prosím len príďte. Takto nejak by som parafrázovala pozvanie v minulom čísle Pohľadu na vychádzku plánovanú na 19.11.2022. Zrejme to znelo trocha neisto, keďže jediné, čo bolo jasné, bolo miesto stretnutia, ale nie cieľ cesty. Niekedy sa to proste tak vyvinie, že vieme kde začneme, ale nemáme ani tušenia, kde skončíme. Nakoniec sme sa deň pred vychádzkou stretli na fare na stretnutí rodín a dohodli sme sa, že cieľ budú Podkonické Pleše.

Malo asi pršať, neviem, ale viem, že v ten deň 10. 09. 2022 v sobotu prišli na vychádzku len Stachovci bez Majky, my bez veľkých detí, Lukáš Drienovský, brat Maťo aj so synom Matúškom a brat farár. Neboli sme síce veľká skupina a počasie na začiatku nevyzeralo úplne v pohode, ale s túžbou stráviť spoločný deň, sme sa predsa len popchali do našich dvoch áut a vyrazili sme na cestu smerom Zvolen.

Ako vždy sme s bratom Michalom naplánovali na mesiac október vychádzku. Pre mňa bola zaujímavá hlavne tým, že som na Balážoch ešte nikdy nebol. Je to taká dedinka za Selcami a Priechodom, kde možno veľa ľudí nezavíta. O to krajšie a príjemnejšie na mňa pôsobilo to okolie, možno nie ešte tak poškodené ľudskou návštevnosťou.

V dňoch 18. - 22. 7. 2022 sa v našom evanjelickom zbore z Božej milosti v spolupráci s ADAM, n.o. uskutočnil denný biblický tábor pre 40 detí od 6 do 13 rokov, ktorého vedúci bol ako vždy za posledné roky Gabo Stach. V prvý deň tábora sme sa všetci navzájom zoznámili a snažili zapamätať si mená ostatných. V kostole sme začali chválami, úlohou detí bolo naučiť sa do konca týždňa hymnu nášho tábora: pieseň Ježiš je môj superhrdina, čo sa deťom aj podarilo. Každý deň sa niesol v znamení inej témy a deti sa zároveň naučili jeden verš z Biblie:

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.