Stalo sa

Všetci sa tešíme, že už nemusíme sedieť doma, lebo nám Pán dal počasie, ktoré nám umožňuje vychádzky do prírody a nebránia nám v tom ani žiadne nariadenia našej vlády. Je potom o to väčšia radosť, keď sa na takejto vychádzke môžeme stretnúť viacerí. Tak sa stalo aj 18.4.2022, keď sme sa asi 15-ti stretli na parkovisku Billy na Fončorde. Počasie bolo síce ešte chladné, ale kde tu sme zazreli aj slniečko, ktoré nás ohrievalo a povzbudzovalo na pochode. Cesta išla najprv po uliciach Moskovskej, ale potom sme sa dostali do prírody popri záhradkárskej oblasti nad Fončordou. Videli sme kadečo, ale hlavne sme sa mohli konečne dobre porozprávať.

Pán Boh nás stvoril v podstate rovnakých, odlišujúcich sa len v detailoch. Každého s inými schopnosťami a potrebami. Niekto sa potrebuje veľa rozprávať, iný sa potrebuje fyzicky zničiť, ďalší potrebuje byť najlepší a niekto sa radšej skryje za ostatných. Aj v našom radvanskom spoločenstve sme rôzni, ale Pán Boh nás spojil, aby sme boli ako rodina, bratia a sestry. Aby sme si v láske napĺňali svoje potreby, stretávame sa nielen v nedeľu na službách Božích, ale povzbudzujeme sa a organizujeme rôzne neformálne stretnutia – vychádzky v sobotu, v nedeľu poobede alebo počas sviatkov a voľných dní do okolia Banskej Bystrice. Sú miesta, na ktoré sa často vraciame, ale ešte stále sú aj miesta, kam sa vyberáme po prvýkrát. Tak tomu bolo pre mňa aj počas tohtoročného krásneho jesenného novembra. Keďže bol sviatok, naši chlapi naplánovali prechádzku na Slnečné stráne pri rozhlasovom vysielači na stredu 17. 11. 2021. Od mala to bol pre mňa záchytný bod, ktorý som videla z kuchyne nášho bytu a vedela som, kde je sever. Bol vysoký a dobre viditeľný.

Konečne! Asi takto nejako to znelo v našich hlavách v sobotu 12.3.2022, keď sme sa konečne v tomto roku stretli na spoločnej prechádzke, ktorú sme vopred avizovali v našom Pohľade. Takto organizovane sme totižto nemohli ísť von skoro celú zimu. Niečo sme si síce po svojom sem tam organizovali, ale takáto spoločná akcia tu už dlho nebola.

Bol krásny októbrový deň 17. 10. 2021 a už počas rozhovorov s bratmi a sestrami po službách Božích to vyzeralo na celkom dobrú účasť. Vždy sa teším, keď je dobrá účasť, pretože tak môžem byť súčasťou rôznych rozhovorov a mať tak podiel na tom, ako Pán mocne žehná skrze každého zo zúčastnených. Aby som bol zase úplný a úprimný, mám rád aj výlety, kde nás nie je tak veľa, pretože na nich sa zase dá zájsť v konverzácii s ľuďmi hlbšie, do detailov ich, ale aj mojich svedectiev s tým, že potom nemám pocit, že som niekoho z ostatných odignoroval alebo „odflákol“. Pán dáva radosť aj tak alebo aj tak, a to je super na živote s Ním. Som presvedčený o tom, že Hospodin nie je žiaden pragmatik a teda, že nenavštevuje len tie miesta, kde to funguje, ale má rád aj tie miesta, kde to na prvý pohľad nefunguje, ale predsa len je na nich možné niekoho posunúť či resp. požehnať. Ale to vidí len On, nám je to častokrát skryté.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.