Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Neviem, či ste vedeli, ale po rebríkoch v prírode je možné chodiť aj inde ako len v Slovenskom raji. Myslím tým teraz miesto, ktoré je len pár minút autom vzdialené od nášho zboru v Radvani. Keď som pred mnohými rokmi prvýkrát navštívil toto miesto, bol som z neho unesený. Krásna turistická cesta vedúca až na vrchol, ktorá je tvorená 8-mimi rebríkmi. Kto tam teda ešte nebol, je to vyhliadka na Suchom vrchu. A práve poslednú májovú sobotu sme sa rozhodli, že tam, ak Pán dá, pôjdeme. 

Požehnaný je každý deň, keď môžeme ráno vstať, mať spoločenstvo s Bohom a s našimi bratmi a sestrami. Do takéhoto dňa sme sa zobudili aj na Veľkonočnú nedeľu. Ráno sme sa mali možnosť stretnúť na Službách Božích, vypočuť si Božie slovo, zaspievať si, pomodliť sa aj prijať požehnanie. Pán nám požehnal krásny slnečný deň, preto sme hneď po Službách Božích s rodinkami začali uvažovať, ako by sme ho mohli využiť a zároveň pri tom zažiť spoločenstvo.

Tohtoročná Konfivíkendovka sa konala od piatka 17. 05. do  nedele 19. 05. vo Veľkom Slavkove. Stretli sme sa v piatok o 13.00 pred Sportissimom na autobusovej stanici. V tomto roku nás čakala jedna novinka - presúvali sme sa autobusmi a vlakmi. Ako prvé nás čakala cesta autobusom do Ružomberka. Na začiatku sme mali obavy, či sa všetci do autobusu pomestíme.

Milý čitateľ Pohľadu! Vítam Ťa pri čítaní správy o výlete, ktorý sa uskutočnil 23. 03. v sobotu v Dolnom Jelenci.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.