Stalo sa

V nedeľu 13.6. sa 14 detí z nášho radvanského cirkevného zboru tešilo na svoju konfirmáciu, na potvrdenie svojej krstnej zmluvy a vedomé prihlásenie sa k evanjelickej cirkvi a.v. Slávnostne ustrojení a s hojnou účasťou svojich rodičov, krstných a starých rodičov aj ostatných členov rodiny, vstúpili do chrámu Božieho. Ako prvý sa im prihovoril zborový dozorca Martin. „Len milosťou môžme vstúpiť...“ bola úvodná pieseň, ktorá upriamila pozornosť na Boha - Stvoriteľa a Sudcu.

V prvej polovici júna sa v našom Radvanskom cirkevnom zbore udiali významné udalosti. Po uvoľnení protiepidemických opatrení sme po niekoľkonásobnom odkladaní termínov mohli uskutočniť mnohými dlho očakávanú konfirmáciu detí a dospelých, ale aj deň otvorených dverí v areáli nášho kostola a fary. Týmto akciám predchádzala brigáda na upratovanie a skrášlenie nášho chrámu a blízkeho okolia. Vďaka patrí všetkým deťom aj dospelým, ich ochotným rukám, ktorí sa po dve soboty zúčastnili na týchto prácach.

V ten istý deň v popoludňajších hodinách sa uskutočnila ďalšia dlhšie očakávaná udalosť, konfirmácia štyroch dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli stať členmi našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po niekoľkomesačnej príprave osobnou účasťou, ale aj dištančnou formou sa za prítomnosti rodinných príslušníkov uskutočnilo slávnostné a verejné prijatie týchto adeptov do našej cirkvi.

Stalo sa to asi pred mesiacom. V sobotu sme sa vydali na vychádzku smer Sielnica. Pravdu-povediac najprv som nemyslel, že vôbec niekto príde, keďže situácia so šírením Korona vírusu sa začala už pomaly zhoršovať a ľudia si prestali byť istí čo vlastne môžu a čo nemôžu. Nuž zákaz vychádzania ešte neplatil a stretnúť sme sa mohli max. 50-ti, tak sme sa obvolali a okolo druhej sme už boli na mieste.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

2 Timotejovi 1, 7-8 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda zo svedectvo o našom Pánov, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.