Svedectvo

„Si šťastný? Ak vieš, že si, naozaj sa tak aj cítiš? A ak nie si a chceš byť, môžeš pre to niečo urobiť?“ Tieto a podobné otázky zamestnávajú ľudstvo od nepamäti... a možno aj teba sa ich už niekto pýtal. Kto by nechcel byť šťastný? Nechcem však nad tým mudrovať, radšej ti poviem, čo pomáha mne, aby som šťastný nielen bol, (veď by bolo trápne priznať, že som nešťastný kresťan, nie? :-) ), ale aby som sa tak aj cítil.

Čaute! Rád by som vám porozprával niečo o svojom živote, o mojom vzťahu s Bohom a podelil sa s vami.

Dňa 6. 12. 2016 sa z milosti Božej uskutočnil evanjelizačný program pre deti v ZŠ Radvaň. Akciu sme pripravili v spolupráci s organizáciou Detská misia a s jej pracovníkom Vladkom Teremom, ktorý deťom hovoril zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi. Aktívne pomáhali manželia Drienovskí, brat farár, Macka Ďurošová.

Mnohí z nás poznajú túto modlitbu, minimálne jej prvé tri slová.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.