Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Radosť moja, potešenie, Láska moja, Ježiš môj,
viera, nádej a spasenie, vzácna milosť a pokoj!
K. Kuzmány (ES 248,1)

Vyrezané tekvice so sviečkou vo vnútri, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, pavučiny, metly, oheň, príšery, smrtky, kostlivci a pod. Naše deti sa tešia, už aj v škole či škôlke im na túto tému prichystali zábavu. Ako sa k tomu staviame my, kresťania?

Kedy ste naposledy videli „zázrak v priamom prenose“? Pritom stačí tak málo... nie, nie, neobracajte stránku – aj napriek tomu, že to začína ako reklama z TV. :-)

Žalm 133,1:   „Hľa,aké dobré,aké milé je to,keď bratia spolu bývajú.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš l0, 27 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.