Svedectvo

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28, 19-20)

Od malička som bol vychovávaný v kresťanskej rodine. Jediný problém bol, že naša rodina bola len formálne kresťansky založená.

Prečo verím, že Ježiš Kristus je môj Záchranca a Vykupiteľ? A čo to znamená?

Keď vidíte pohár naplnený do polovice, nazvete ho poloplným alebo poloprázdnym? Obe pomenovania sú správne, rozdiel je v tom, na čo sa zameriate. Sústredíte svoju pozornosť na to, čo chýba alebo na to, čo obsahuje? Tešíte sa z toho, čo v ňom je alebo vám je ľúto, že tam nie je viac, hoci je na to priestor?

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.